• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzegamy mieszkańców gminy, że od godz: 17:00 14/07/2016 do godz: 04:00 15/07/2016 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h z porywami do 100 km/h, z północnego-zachodu i zachodu. Z uwagi jednak na intensywne opady deszczu siła wiatru może być znacznie ograniczona.

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 15.07.2016 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Ośrodek zdrowia w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

kosciolyW dniu 11 lipca br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wandy Mordzak oraz w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marka Małachowskiego podpisał umowy na udzielenie dotacji z Parafią p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim reprezentowaną przez Proboszcza Parafii ks. Dariusza Sieczkowskiego oraz Parafią p.w. św. Prokopa w Kłóbce reprezentowaną przez: Proboszcza Parafii ks. Leszka Buczkowskiego. Umowy dotacji dotyczyły zadań pn.: „Prace konserwatorskie na elewacji zachodniej kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim” oraz „Remont konserwatorski elewacji zachodniej kościoła p.w. Św. Prokopa w Kłóbce”. Zadania będą realizowane w ramach „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2018”. Kwota przyznanej dotacji na każde zadanie to 20 000,00 zł. Wyżej wymienione zadania planowane do realizacji w 2016 roku otrzymały ponadto współfinansowanie ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego oraz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w ramach „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2018” wsparto realizację zadań pn.: „Remont wieży głównej i prace konserwatorskie części elewacji kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim” oraz „Ostatni etap pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza głównego” w Parafii w Kłóbce.

zgkiminformacja130716

bpnabor

Źródło www.misja-emisja.plGminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.

Niska emisja to całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł emisji. Z kolei „gospodarka niskoemisyjna” oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

PGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Powinny one być: konkretnie określone, mierzalne, ambitne, realne i określone w czasie. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno i mierzalnie zdefiniowany.

Plan ma również za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Należy więc opisać działania planowane (inwestycyjne i nieinwestycyjnie), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu w kolejnych latach (co najmniej na okres 2014-2020), z możliwością wydłużenia.

W dniu 7 lipca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim została podpisana umowa z Wykonawcą tj. Firmą Ecovidi prowadzoną przez Pana Piotra Stańczuka z siedziba w Krakowie, która opracuję dla Gminy Plan Gospodarki Emisyjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to nie kolejny dokument, który należy opracować po to, „żeby był”. To jeden z kluczowych dokumentów dla gmin, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy UE 2014-2020.

DSC 8773W dniu 9 Lipca 2016 roku w Amfiteatrze nad Jeziorem Lubieńskim Burmistrz wraz z Radą Miejską  w Lubieniu Kujawskim przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą zaprosili wszystkich mieszkańców na Piknik Rodzinny, gwiazdami byli zespół MASTERS, który oczarował swym występem całą publiczność oraz Królowa Disco PoloSHAZZA, która zaśpiewała swoje największe hity. Nie zabrakło również  występów dzieci i młodzieży z Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Na tegorocznym pikniku można było  degustować produkty Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w ramach funduszu promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych, która również zorganizowała konkursy dla dzieci i dorosłych. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Nieodłącznym elementem był pokaz grupy kuglarskiej Dragon Fire Show. Do godzin późnych bawił wszystkich zespół RECORD.

Galeria Zdjęć --tutaj--

dzialkikaliskaW programie wyborczym Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego jednym z deklarowanych do realizacji postulatów było dążenie do wprowadzenia w gminie programu sprzedaży tanich działek dla młodych oferowanych w atrakcyjnej cenie 3-4 tys. zł. Celem programu ma być zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z gminą poprzez fakt posiadania na jej terenie nieruchomości gruntowej tj. działki budowlanej. Realizując postulat wyborczy burmistrz przeznacza aktualnie do sprzedaży w bardzo atrakcyjnej cenie 11 działek budowlanych położonych w miejscowości Kaliska. Cena działek w zależności od wielkości waha się w przedziale 4,8 – 9.1 tys. zł. netto. Działki położone są w atrakcyjnej okolicy przy nowo wybudowanej drodze asfaltowej w sąsiedztwie wodociągu, kanalizacji oraz energii elektrycznej. Ich cena może jeszcze ulec obniżeniu, jeżeli nie znajdą nabywcy w pierwszym przetargu. Jeśli program będzie cieszył się zainteresowaniem planuje się wydzielenie kolejnych atrakcyjnych cenowo działek jeszcze w tym roku.

Zainteresowanych zakupem działki prosimy o kontakt pod nr tel. (54) 284 43 22