• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 30 czerwca 2015 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Gagowy w celu wyborów Sołtysa.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 24.06.2015 r. (środa) o godzinie 800 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie i sprawy bieżące.

 

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim uchwałą nr VI/43/2015 w sprawie „ Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, dokonali zwiększenia wysokości stypendiów o 20%.

Dotychczasowe stawki wynosiły:

Stypendium I stopnia – 3000,

Stypendium II stopnia – 2000,

Stypendium III stopnia – 1000.

Po 20 % podwyżce będą wynosiły odpowiednio 3600 zł, 2400 zł i 1200 zł.

Celem programu jest wspierania rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać i potrafią sobie wyznaczać cele do osiągnięcia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 23.06.2015 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: analiza pod względem bezpieczeństwa stanu przygotowań miejsc do wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przegląd kąpieliska miejskiego pod względem bezpieczeństwa.

 

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

W dniu 17 czerwca 2015 roku o godz 9:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego za 2014 rok.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn "Zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim". 

 

 

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Ogłoszenie

Załącznik nr. 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr. 2 - Umowa

 

Wyjaśnienia z dnia 23.06.2015