• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

I.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

48/44

0,2152

WL1W/00043513/7

Kaliska

9.100,00

2.

48/45

0,0881

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.900,00

3.

48/46

0,0882

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.900,00

4.

48/47

0,0868

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.800,00

5.

48/48

0,0868

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.800,00

6.

48/49

0,0881

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.900,00

7.

48/50

0,0882

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.900,00

8.

48/51

0,1059

WL1W/00043513/7

Kaliska

5.200,00

9.

48/52

0,0978

WL1W/00043513/7

Kaliska

5.400,00

10.

48/53

0,0961

WL1W/00043513/7

Kaliska

5.300,00

11.

48/54

0,1681

WL1W/00043513/7

Kaliska

8.300,00

1. W/w działki stanowią nieruchomość gruntowe niezabudowane.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej.

3. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie w ciągu 2 lat od daty nabycia, zakończenie w ciągu 5 lat od daty nabycia.

4. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 17 sierpnia 2016 r.

II.

1. Działka nr 1 położona w m. Wąwał, gmina Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00048505/3.

2. Powierzchnia - 3,65 ha.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/157/2002 z dnia 2002 r. działka stanowi teren na cele rolnicze.

5. Wartość nieruchomości 140.100,00 zł. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

6. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XIV/130/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Wąwał. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

7. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 17 sierpnia 2016r.

W trosce o powszechne bezpieczeństwo pożarowe ludności, Komendant Miejski PSP apeluje o przestrzeganie niżej wymienionych przepisów w czasie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuję, że 01.07.2016 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: kontrola ściągalności opłat śmieciowych i wodno – kanalizacyjnych oraz wdrożenie nowych elektronicznych zegarów do ich obsługi.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 30.06.2016 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: bezpieczeństwo imprez plenerowych.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

W dniach 23-24 czerwca burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński uczestniczył w obchodach zakończenia roku szkolnego. Uroczyste apele były okazją do podsumowań osiągnięć szkół w minionym roku szkolnym. Wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubień Kujawski osiągały liczne sukcesy.

W dniach zakończenia roku szkolnego burmistrz dziękował wszystkim nauczycielom za trud przekazywania uczniom wiedzy. Podziękowania kierowane były także dla rodziców za wspieranie dzieci i nauczycieli w procesie edukacyjnym. Burmistrz życzył udanych i bezpiecznych wakacji, spokojnego wypoczynku i dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Galeria zdjęć --tutaj--

W piątek 24 czerwca 2016 r. w Amfiteatrze nad Jeziorem Lubieńskim odbyła się Noc Świętojańska. W programie były m.in. wystepy dzieci i młodzieży oraz pokazy kuglarskie grupy Dragon FireShow z Centrum Kultury. Gośćmi specjalnymi był nauczycielski zespół taneczny z ZPO pod nazwą BEKAJ BAND. Do tańca przygrywał nam lokalny Dj Jonas oraz Zespół muzyczny ProRemix. Dla każdego uczestnika została przygotowana kiełbaska sponsorowana przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Galeria Zdjęć --tutaj--

8-letnia szkoła powszechną, w której edukacja wczesnoszkolna będzie w klasach I-IV oraz powrót do 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum - takie zmiany zapowiedziała w poniedziałek szefowa MEN Anna Zalewska. Reforma ma ruszyć jesienią 2017 r.


Więcej informacji --tutaj--