• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Ogólnopolskie media informują, że pierwsze samorządy zaczęły już wypłaty świadczeń wychowawczych. Gmina Lubień Kujawski również powoli przymierza się do wydawania decyzji oraz dokonania pierwszych wypłat.

Z początkiem kwietnia ruszył nabór wniosków. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy od startu programu (tj. od 1 kwietnia 2016 r.), to rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat, dlatego zachęcamy wszystkich do składania wniosków.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do dnia 21 kwietnia br., 368 osób złożyło wnioski o przyznanie świadczenia dla 560 dzieci. Część wniosków wymaga dalszej weryfikacji ze względu na fakt przebywania poza granicami kraju członków rodzin.

Świadczenia przekazane zostaną na wskazane konta oraz wypłacane będą w kasie Banku Spółdzielczego w Kowalu o/Lubień Kujawki w terminach określonych w harmonogramie wypłat stanowiących załącznik do decyzji.

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych będą również umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami chińskiej grupy kapitałowej New Hope. Spotkanie dotyczyło możliwości rozpoczęcia przez grupę New Hope działalności na terenach inwestycyjnych zlokalizowanych w Lubieniu Kujawskim. W spotkaniu udział wzięli Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Alan Fan Assistant General Manager Kevin Lu Admin & Hr Manager w New Hope Sp. z o.o. oraz Jakub Tomczak specjalista urzędu miejskiego. W trakcie rozmów oraz audytu w terenie poruszono kwestie wzajemnych oczekiwań oraz możliwości ulokowania chińskiego kapitału w gminie.

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wykona prace związane z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku w zakresie ścian zewnętrznych, przebudowę nawierzchni utwardzonych na terenie działki wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nowego ogrodzenia na cokole z przęsłami stalowymi. Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 60 dni od zawarcia umowy. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 28 kwietnia br.

Więcej informacji o postępowaniu --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski jest właścicielem dwóch budynków, w których mieszczą się ośrodki zdrowia tj. w Kłóbce oraz w Lubieniu Kujawskim.  Aktualnie zakończono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Kłóbce. Trwają natomiast prace nad dokumentacją projektową termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Realizację w/w zadań planuje się w 2016 roku. Udział finansowy w przedsięwzięciach zadeklarowali użytkownicy budynków - przychodnie medyczne.  

W dniu 21 lutego 2015 roku inaugurowała nasza nowa oficjalna strona internetowa Gminy Lubień Kujawski www.lubienkujawski.pl, która zastąpiła starą stronę internetową lubien.com. Od tego czasu dzięki Wam mamy już ponad 200 000 osłon, za co serdecznie dziękujemy. Staramy się, aby informacje na gminnej stronie były aktualne, rzetelne oraz ciekawe. Na uwadze mamy również potrzebę promocji gminy za pośrednictwem Internetu. Wszystkie informacje udostępniamy na facebooku a nasz profil lubi ponad 1700 osób. 

Obecnie o rekord wyświetleń walczą dwa atykuły umieszczone na stronie, mają po ok. 2 500 odsłon należą do nich Informacja o Pikniku Rodzinnym nad jeziorem Lubieńskim oraz Uroki Lubienia Kujawskiego w teledysku zespołu Standard

Korzystając z dnia wolnego od zajęć dydaktycznych 18 kwietnia 2016 grupa projektowa „Lubień Kujawski w PRL” udała się do Włocławka by złożyć wizytę w Archiwum Państwowym. Najpierw uczestniczyli oni w lekcji archiwalnej, która przeprowadził dla nich kierownik włocławskiego oddziału dr Tomasz Dziki. Z lekcji dowiedzieli się jak wygląda praca archiwisty, jakie dokumenty można tam odnaleźć. Następnie młodzież zarejestrowała się w pracowni naukowej i samodzielnie wypisała rewersy by móc zapoznać się treścią dokumentów dotyczących historii Lubienia Kujawskiego. Zdobyliśmy mnóstwo ciekawych materiałów, które zostaną wykorzystane w finale projektu w dniu 3 czerwca 2016 roku. Opiekunem projektu jest Pan Andrzej Dominowski.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 21.04.2016 r. (czwartek) o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaległości podatków i opłat lokalnych firm i podmiotów prywatnych.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 20.04.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wybuduje oczyszczalnie ścieków i kanalizację sanitarną w miejscowości Kłóbka. Planowana do budowy oczyszczalnia będzie realizowana w technologii szczelnych zbiorników by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko oraz walory przyrodnicze i turystyczne miejscowości. Oczyszczalnia będzie zlokalizowana na zakupionej w bieżącym roku przez gminę działce Państwa Dębowskich. Ogłoszony właśnie przetarg przewiduje, że wykonawca będzie miał czas na zrealizowanie zadania do 4 listopada 2016 roku.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--