• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Jak co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 29 kwietnia 2015r. Ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu – Azbest 2015r. Gmina Lubień Kujawski otrzymała dotację na opracowanie „Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją na terenie Gminy Lubień Kujawski”. W tegorocznym Konkursie Ofert Azbest 2015! wpłynęło 394 ofert z czego 209 znalazło uznanie Komisji konkursowej.

Więcej Informacji --tutaj-- oraz --tutaj--

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 30.04.2015 r. (czwartek) o godzinie 1200 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: opracowanie dokumentacji dróg.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 30.04.2015 r. (czwartek) o godzinie 900 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: bezpieczeństwo obiektów sportowych na terenie Gminy Lubień Kujawski

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam

Informuje się, że w dniu 04.05.2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 odbędzie się szkolenie dla Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych, pracowników samorządowych wyznaczonych do składów Komisji oraz Pełnomocnika ds. wyborów z terenu Gminy Lubień Kujawski.

 

Prace związane z budową miejsca ogniskowego przy jeziorze Lubieńskim zbliżają się ku końcowi. Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, którego członkiem jest również Nasza Gmina, przewidywał wykonanie obiektu małej infrastruktury z miejscem ogniskowym.

 

Celem przedsięwzięcia jest promocja Lokalnych Grup Rybackich z województwa kujawsko-pomorskiego oraz rozwój obszaru LGR poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej.

Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowane w ramach Środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2014.

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 103.369,33

Udział środków finansowych krajowych w operacji: 34.456,45 

Galeria Zdjęć --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiktorowo. Odcinek drogi ok 1,5 km zlokalizowany jest na terenie gminy Lubień Kujawski, mający swój początek w km 0+000, którą stanowi krawędź nawierzchni drogi gminnej Wiktorowo - Błędowo nr 190 401 klasy L, natomiast koniec to km 1+455 projektowanego odcinka. Droga wypełnia pas drogowy ciągu drogi gminnej na odcinku 1455.00 m. Zapewnia dojazd do posesji, terenów zlokalizowanych wzdłuż tej drogi. Jest odcinkiem ciągu drogowego przebiegającego istniejącym śladem drogi gruntowej. Zadanie ma być zrealizowane do 31 sierpnia 2015 roku.

Więcej informacji --tutaj--

W piątek, 24 kwietnia 2015 roku o godz.14 w sali OSP w Lubieniu Kujawskim odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 

 

 

W uroczystości udział wzięli:

Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego Zygmunt Wierzowiecki,

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Jolanta Grauman,

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Kołodziejska.

 

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania rodziny. W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Burmistrz Lubienia Kujawskiego w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył medalami:

Państwa Sabinę i Ryszarda Mularskich

Państwa Stefanię i Władysława Krajewskich

Państwa Kazimierę i Edwarda Lewandowskich

Państwa Halinę i Romualda Grabowskich

Państwa Mariannę i Henryka Pawłowskich

Państwa Janinę i Stanisława Tylczyńskich

Państwa Czesławę i Władysława Górda

Państwa Annę i Jana Wiśniewskich

 

Występ artystyczny dla Jubilatów przygotowany został przez Bibliotekę Publiczną w Lubieniu Kujawskim oraz świetlicę środowiskową w Kamiennej.

Jubilatom gratulujemy tak długiego stażu małżeńskiego i życzymy kolejnych długich lat spędzonych razem.

 

Aby obejrzeć galerię kliknij --tutaj--

Dnia 27.04.2015r. Zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi gminnej Gocław – Gole. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej o długości 1,185 KM. Wykonawca oprócz warstw konstrukcyjnych drogi wykona również zjazdy do gospodarstw oraz zjazdy polne.

 

Ceny złożonych ofert kształtują się od 332.010,11 zł do 358.195,73 zł

Przewidywany termin wykonania prac to 31.08.2015r.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 28.04.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: dowóz dzieci do szkół.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta