• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 27.04.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 9:45 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Znamy wyniki przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w Stępce, gmina Lubień Kujawski na okres 3 lat. Zwycięzcą przetargu przeprowadzonego w dniu 23 kwietnia 2015r. został Pan Bartosz Wojciechowski. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to 60,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego - gastronomicznego. 

Ogromnym sukcesem zakończyła się rekrutacja na XXI Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pierwsza sesja odbyła się w 1994 r. Od tego czasu zbiera on się co roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Sejm Dzieci i Młodzieży organizowany jest przez Kancelarię Sejmu RP przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Więcej Informacji --tutaj--

W dniu 22 kwietnia 2015 roku odbyło się zebranie Miejskie Miasta Lubień Kujawski mające na celu wybór Przewodniczącego i Rady Samorządu Mieszkańców, które to spotkanie zakończyło cykl tzw. spotkań wyborczych sołtysów. Tym samym znamy już wszystkie nazwiska sołtysów oraz składy rad sołeckich kadencji 2015 – 2019. Średnia frekwencja wyborcza w gminie wyniosła 21.91%. Najwyższą frekwencję odnotowano w sołectwie Błędowo tj. 51,58% natomiast najniższą w sołectwie Kaliska tj. 6,29%. Na szczególną uwagę zasługuje zainteresowanie, jakim cieszyło się zebranie Miejskie Miasta Lubień Kujawski, w którym udział brało prawie 180 osób.

Galeria zdjęć ze spotkania w dniu 22 kwietnia 2015 roku --tutaj--

Wykaz Sołtysów oraz Przewodniczącego Rady Samorządu Mieszkańców --tutaj--

Skład Rad Sołeckich oraz Rady Samorządu Mieszkańców --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski otrzyma jeszcze w tym roku prawie 250 tys. złotych unijnej dotacji na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce. W ramach projektu unijnego, którego ocena została właśnie pozytywnie zakończona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu zaplanowano m.in. organizację placów zabaw za kwotę 54 002,10 zł , dostosowanie pomieszczeń (łazienek) 8 344,29 zł, zakup wyposażenia (zakup wyposażenia do kuchni, odkurzaczy, mebli do oddziałów przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu ICT - komputery, laptopy, tablice interaktywne, kserokopiarki, zakup sprzętu audiowizualnego - radia CD, odtwarzacze DVD, aparat fotograficzny) - 186 550,93 zł. Projekt wdrażany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach będzie miał na celu podniesienie, jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w gminie Lubień Kujawski poprzez dostosowanie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym (głównie 3-4 latków).

Gmina Lubień Kujawski przy współpracy ze Starostwem Powiatowym we Włocławku rozpoczęła realizację prac porządkowych w parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie. W pierwszej kolejności został odczyszczony staw znajdujący się w centrum parku następnie będą prowadzone prace pielęgnacyjne zieleni parkowej. Park, którego właścicielem jest Gmina Lubień Kujawski stanowi dobro kultury narodowej i jest wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku, jako zabytkowy park podworski z przełomu XIX/XX wieku w Rzeżewie. Planuje się, że prace porządkowe potrwają do jesieni.

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij --tutaj--

Burmistrz Lubienia Kujawskiego informuję o trwających pracach nad dokumentem pn. „Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2018”. Powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Aktualnie wystąpiono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu. Po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień, projekt dokumentu zostanie wyłożony do wglądu mieszkańcom gminy, a następnie przekazany celem uchwalenia przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim.

W dniu 20.04.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim zostały wylosowane składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych powołane do przeprowadzenia głosowania na terenie Gminy Lubień Kujawski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

 

Treść zarządzenia oraz skład komisji do pobrania --tutaj--