• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 20.04.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Gmina Lubień Kujawski poszukuje wykonawcy, który wybuduje oczyszczalnie ścieków i kanalizację sanitarną w miejscowości Kłóbka. Planowana do budowy oczyszczalnia będzie realizowana w technologii szczelnych zbiorników by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko oraz walory przyrodnicze i turystyczne miejscowości. Oczyszczalnia będzie zlokalizowana na zakupionej w bieżącym roku przez gminę działce Państwa Dębowskich. Ogłoszony właśnie przetarg przewiduje, że wykonawca będzie miał czas na zrealizowanie zadania do 4 listopada 2016 roku.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 19.04.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: ośrodek zdrowia w Kłóbce.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zgliński Janusz

Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim informuje, że dysponuje powierzchnią do wynajmu na prowadzenie sklepiku szkolnego. Wszelkie informacje dostępne są pod nr. telefonu 0 54 284 31 48 u Pani Krystyny Ziemińskiej, Dyrektora ZPO w Lubieniu Kujawskim. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, ul. Szkolna 15, do dnia 29 kwietnia 2016r. do godz. 15.00.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 18.04.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 08:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: ocena wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

W dniu 12 kwietnia 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem. W spotkaniu uczestniczył starostwa włocławski Kazimierz Kaca, wicestarosta Stanisław Budzyński i przewodniczący Rady Powiatu Marek Jaskulski oraz wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu naszego powiatu jak również przedstawiciel samorządu rolniczego w osobie członka Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Stanisława Sekleckiego i działaczy rolniczych związków zawodowych.

Spotkanie poświęcone było min. problemom związanym ze skutkami wymarznięć upraw rolnych oraz nasilającej się suszy na terenie naszego powiatu. Tegoroczna zima, bezśnieżny styczeń sprawiły, że znaczna część upraw rolnych, głównie zbóż ozimych i rzepaku dotknięta została skutkami mrozów. Pogorszyło to i tak już trudną sytuację materialną rolników naszego powiatu. Już w marcu br. Komisja Rolnictwa Rady Powiatu Włocławskiego po zapoznaniu się z sytuacją związaną ze skutkami zimy zaapelowała o zajęcie stanowiska przez Zarząd Powiatu. Przygotowane stanowisko zostało przyjęte w formie apelu skierowanego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Uczestnicy spotkania przekazali informacje, że gminne komisje ds. szacowania szkód, które powołane zostały zarządzeniem wojewody, po zebraniu wszystkich zgłoszeń od rolników rozpoczną swoją pracę.

Pan Wojewoda jak również pozostali uczestnicy uznali, że istniejepotrzeba takich spotkań i zadeklarowali uczestnictwo celem wypracowania sposobów skutecznej pomocy rolnikom, których gospodarstwa dotknięte zostały skutkami tegorocznej zimy.

Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na przebudowę dróg gminnych nr 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo, Rutkowice. Wykonawcy zainteresowani zamówieniem mogą składać swoje oferty do 4 maja br. do godz. 13:00. W ramach zamówienia planuje się przebudowę  ok 2,4 km dróg gminnych w terminie do 30 września 2016r. Zadanie jest przewidziane do realizacji przy współfinansowane środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.