• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

wodociagZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuję o przerwie w dostarczaniu wody do gospodarstw domowych w dniu 10.01.2019 r. (czwartek) od godz. 7:30 do 12:00 na terenie miejscowości: Wiktorowo, Błędowo, Kłóbka (od sklepu w stronę Rzeżewa), Skansen w Kłóbce

Przepraszamy za ew. niedogodności.

 

alarmBurmistrz Lubienia Kujawskiego ogłosił nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim. Osoby zainteresowane naborem swoje oferty mogą składać do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87‑840 Lubień Kujawski, w terminie do 21 stycznia 2019 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim). Więcej o ogłoszonym naborze na BIP Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

 

 

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 10.01.2019r. (czwartek) o godzinie 9:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

 

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 09.01.2019 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 08.01.2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

odpadyInformujemy, że dostępne są już nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące na terenie gminy Lubień Kujawski w 2019 roku. Jednocześnie przypominamy, że od września 2018 roku obowiązują nowe zasady segregacji śmieci. Wspólny System Segregacji Odpadów polega na segregacji odpadów w podziale na frakcje:

- metale i tworzywa sztuczne - worek żółty;
- szkło - worek zielony;
- papier - worek niebieski;
- odpady biodegradowalne - worek brązowy;
- odpady zmieszane - pojemnik lub czarny worek.

49158400 777471549279669 1964420206130364416 n

alarmInformujemy, że od stycznia 2019 roku Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim będzie pełnił dyżury w poniedziałki w godz. 10:00 – 12:00.

 

 

 

 

1W dniu 28 grudnia br. na posiedzeniu IV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Radni Rady Miejskiej jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2019 rok. Planowane wydatki budżetu gminy w 2019 roku wyniosą 36,6 mln zł. w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono prawie 10 mln zł. Głównymi kierunkami inwestycjami gminy w 2019 r. będą nadal inwestycje drogowe. Nowe drogi mają być budowane m.in. w miejscowościach Kaczawka, Nowa Wieś, Narty, Kąty, Szewo, Bilno, Modlibórz, Modliborek. Kontynuowane mają być inwestycje w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, odcinka kanalizacji w Golach oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Zaplanowano także środki na rewitalizację Lubienia Kujawskiego oraz miejscowości Kamienna.  W budżecie gminy planuje się ponadto m.in. budowę instalacji fotowoltaicznych, wydatki na dokończenie prac przy żłobku oraz domu seniora, wydatki na fundusz sołecki, targowisko miejskie, rewitalizację wsi Kamienna oraz Miasta Lubień Kujawski. Po głosowaniu Burmistrz i Przewodniczący Rady podziękowali radnym za zgodne uchwalenie budżetu gminy za wsparcie i wyrozumiałość okazaną w fazie uzgadniania projektu budżetu oraz wyrazili nadzieję na czynną współpracę przy realizacji zadań budżetowych.

2

zgloStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 3/2018/EFS/PG

TYP PROJEKTU: 

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: świetlice środowiskowe ( w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in. : rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)


ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

  Świetlice środowiskowe

CEL OGÓLNY     2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD


CEL SZCZEGÓŁOWY   2.2. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej 
i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

 

Oś Priorytetowa 11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1 : Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji dotyczących naboru dostępnych jest na stronie internetowej LGD --tutaj--