• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

44211069 1974523169261083 2178606505740206080 n12 października 2018r. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kłóbce uroczyście obchodziła Jubileusz 50 - lecia w obecnym budynku. Historia szkoły sięga aż do 1873-76r. Na początku istnienia szkoła mieściła się w domu pozyskanym od p. Kilinowskich, następnie w dworku rodziny Orpiszewskich. W 1967r. społeczność szkolna otrzymała nowy budynek szkoły. Dziś szkoła jest pięknie odnowiona, posiada salę gimnastyczną, pracownię komputerową, gabinet medyczny i zajęć terapeutycznych. Część klas wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele w Kłóbce. Na uroczystość Jubileuszu przybyło mnóstwo znamienitych gości, byłych uczniów, rodziców. Kwiaty, życzenia, upominki, wiele ciepłych słów to atmosfera, która towarzyszyła nam podczas wystąpień gości oraz części artystycznej przedstawionej przez uczniów naszej szkoły. Podziękowanie Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce składają serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie okazane przy organizacji obchodów 50 - lecia Szkoły. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za życzenia, kwiaty, upominki, miłe słowa, okazane serce, wsparcie rzeczowe i finansowe. Życzymy Państwu wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych i zawodowych zamierzeń. Dziękujemy: - Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego Markowi Wilińskiemu - Urzędowi Miejskiemu w Lubieniu Kujawskim - Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim - Markowi Małachowskiemu - Przewodniczącemu Rady Powiatu Włocławskiego Zygmuntowi Wierzowieckiemu - Radnemu Powiatu Włocławskiego Bogdanowi Domżalskiemu - Kuratorium Oświaty we Włocławku - Księdzu Proboszczowi Leszkowi Buczkowskiemu - Księdzu Kanonikowi Markowi Czekaj - Radzie Rodziców przy SP w Kłóbce - Zespołowi Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim - Szkole Podstawowej w Kanibrodzie - Szkole Podstawowej w Kaliskach - Zespołowi Szkół Technicznych we Włocławku - Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim - Bibliotece Publicznej w Lubieniu Kujawskim - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim - Policji w Lubieniu Kujawskim - Kołu Łowieckiemu nr 10 "Sarna" w Kłóbce - Towarzystwu Miłośników Kłóbki - Zespołowi folklorystycznemu "Marynia" z Kłóbki - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Skansen w Kłóbce - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce - Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu - Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilnie - Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kłóbce - Prezesowi Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Lubieniu Kujawskim - Krzysztofowi Michalskiemu - Firmie D3 s.c. Longina Durys w Kłóbce - Firmie Polmais w Nartach - Firmie Lumi Studio Łukasz Piwiński w Kaliskach - Firmie Karo - Flagi Reklama we Włocławku - Zakładowi Kamieniarskiemu MIKAM Adam Michalski w Lubieniu Kujawskim - Firmie DomLux Marcin Charczenko i Michał Charczenko w Lubieniu Kujawskim - Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu BHP WIŚNIEWSKI - Firmie Handlowo - Usługowej Ewelina i Jacek Kaniewscy w Lubieniu Kujawskim - Firmie Auto Kujawiak Piotr Szymański - Firmie Cateringowej Marcin Sarnowski - Darii Błaszczyk Photography - Anecie Boguckiej Fotografia - Małgorzacie Wilińskiej - Makroregionalnemu Dyrektorowi MŚP Santander Bank Polska S.A.

Galeria zdjęć na stronie fb Szkoły Podstawowej W Kłóbce --tutaj--

 

44708855 1893424890748566 9190964386892611584 n

wybory1Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów w gminie Lubień Kujawski. Burmistrzem Lubienia Kujawskiego został ponownie Marek Wiliński uzyskując 2 937 głosów, co wyniosło 82,66 % poparcia. Kontrkandydat urzędującego burmistrza Ireneusz Bogumił Gdak otrzymał  616 głosów, co wyniosło 17,34% poparcia.

 

Komitety zgłaszające kandydatów do Rady Miejskiej otrzymały odpowiednio:

 

KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO – 129 głosów – 3,67% poparcia,

KWW- RAZEM DLA GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI – 870 głosów – 24,75% poparcia,

KWW DOBRA GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI - 102 głosy – 2,90%,

KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE MIASTA I GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI – 2 414 – 68,68%.

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE MIASTA I GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI wprowadził do Rady Miejskiej wszystkich 15 kandydatów. Radnymi Powiatu Włocławskiego z terenu gminy Lubień Kujawski zostali ponownie Zygmunt Wierzowiecki uzyskując 1079 głosów, oraz Bogdan Domżalski uzyskując 796 głosów.

Więcej informacji o wynikach wyborów na stronach PKW --tutaj--

 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ponownie przyznał rację Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego i w trybie wyborczym oddalił zażalenie Ireneusza Gdaka i Jana Koralewskiego. Ireneusz Gdak i Jan Koralewski mają teraz 48 godzin na przeproszenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego i sprostowanie nieprawdziwych informacji, które rozpowszechniali w ulotkach, wywiadach i w Internecie.

Oba postanowienia gdańskiego Sądu są prawomocne.

uid 8488790f38bf7781aea1cc0437a6c5d31533225103277 width 1600 play 0 pos 0 gs 0 height 900Przypomnijmy, że w dniu 16 października br. Sąd Okręgowy we Włocławku rozpatrywał dwie sprawy wyborcze z wniosku Marka Wilińskiego. Urzędujący burmistrz zarzucał swoim przeciwnikom politycznym rozpowszechnianie w ulotkach wyborczych i wywiadach wielu nieprawdziwych informacji, m.in. o stanie zadłużenia Gminy i rzekomych nieprawidłowościach w Urzędzie.

Sąd przyznał rację Markowi Wilińskiemu i zakazał Ireneuszowi Gdakowi oraz Janowi Koralewskiemu ich dalsze powielanie. Obaj mają także sprostować swoje wypowiedzi oraz przeprosić urzędującego burmistrza. Ireneusz Gdak został dodatkowo zobowiązany do zapłaty 5.000 zł na rzecz Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych EUROINTEGRACJA.

Obaj przeciwnicy polityczni burmistrza złożyli zażalenie od postanowień Sądu Okręgowego we Włocławku, jednak w dniu 19 października br. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał je za bezzasadne. Tym samym tuż przed końcem kampanii sądowa batalia została zakończona. Ireneusz Gdak i Jan Koralewski mają teraz 48 godzin na wykonanie zobowiązań, które nałożył na nich Sąd.

 Poniżej skany wyroku:

DSC 4660W dniu 18 października br. w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Podczas sesji Radni podejmowali uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie, nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Gminy Lubień Kujawski Panu Tadeuszowi Makowskiemu oraz przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla części wsi Kaliska.

Sesja była już ostatnią sesją Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018. Na zakończenie sesji Burmistrz, Radni oraz osoby uczestniczące w obradach kolejno zabierali głos dziękując za mijającą kadencje. W sposób szczególny dziękowali za współprace w Radzie Miejskiej, Radni, którzy nie ubiegają się już o powtórny wybór tj. Adam Maciejewski z Lubienia Kujawskiego oraz Andrzej Jędrusiak z Szewa. Burmistrz Marek Wiliński oraz Przewodniczący Rady Marek Małachowski podziękowali Radnym, pracownikom urzędu, sołtysom oraz wszystkim osobom, którzy w mijającej kadencji współpracowali z Radą. 

W sesji udział brali także Radni Powiatu Włocławskiego tj. Przewodniczący Rady Zygmunt Wierzowiecki oraz Bogdan Domżalski. Radni Powiatowi podziękowali za dotychczasową współprace z gminą w imieniu samorządu powiatu.

uid 8488790f38bf7781aea1cc0437a6c5d31533225103277 width 1600 play 0 pos 0 gs 0 height 900W dniu 17 października br. Sąd Okręgowy we Włocławku wydał postanowienie o konieczności sprostowania nieprawdziwych informacji i przeproszenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego przez kandydata na Burmistrza Ireneusza Gdaka za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w swojej ulotce wyborczej oraz w wypowiedzi w telewizji CW 24. 

Treść przeprosin:

"Ja, Ireneusz Gdak, kandydat na Burmistrza Lubienia Kujawskiego z ramienia Komitetu Wyborczego KWW-RAZEM DLA GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI oświadczam, że nieprawdziwe są rozpowszechnione przeze mnie w wywiadach telewizyjnych i ulotkach informacje:

 1. iż kredyt, na zaciągniecie którego Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim wyraziła zgodę podczas sesji w dniu 17.07.2018 r., skutkować będzie ograniczeniem inwestycji przez całą kolejną kadencję oraz skutkować może brakiem środków na zasiłki dla osób potrzebujących;
 2. iż Burmistrz Marek Wiliński obiecał w poprzedniej kampanii pensję dla siebie w wysokości 5.000 zł i tej obietnicy nie dotrzymał;
 3. iż Burmistrz Marek Wiliński naraził Gminę na stratę ponad 250.000 zł tytułem rozliczenia podatku VAT;
 4. iż Burmistrz Marek Wiliński wyprzedał majątek Gminy za ułamek rzeczywistej wartości, czego przykładem jest tzw. „Agronomówka” w Lubieniu Kujawskim sprzedana za 50.000 zł, a wyceniona na ponad 250.000 zł;
 5. iż Burmistrz Marek Wiliński zamierza sprzedać budynek po byłej szkole w Nartach za 96.000 zł;
 6. iż Burmistrz Marek Wiliński nie zapobiegł sprzedaży udziałów przez firmę PKN Orlen firmie Gaz System, która nie jest zainteresowana wydobyciem soli;
 7. iż Burmistrz Marek Wiliński zaprzestał wydawania zasiłków celowych dla osób najbiedniejszych i potrzebujących.
 8. iż w Lubieniu Kujawskim nielegalnie zrzucane są ścieki do jeziora Kaczawka z miejskiej oczyszczalni ścieków;
 9. iż Wojewoda Kujawsko-Pomorski uchylił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kopalni soli w Lubieniu Kujawskim.

Za rozpowszechnianie powyższych nieprawdziwych informacji przepraszam Burmistrza Marka Wilińskiego",

Sąd  nakazał także Ireneuszowi Gdakowi wpłacenie kwoty 5.000,00 zł na rzecz Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych "EUROINTEGRACJA".

DSC 4986W dniu 17 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu podpisano umowę dotacji dla gminy Lubień Kujawski o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na funkcjonowanie żłobka w Lubieniu Kujawskim.

Dofinansowanie wynosi ponad 800 tys. zł. i dotyczy w głównej mierze pokrycia kosztów personelu placówki. Żłobek ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat. Umowę dotacji dla gminy podpisywali w imieniu samorządu województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Sławomir Kopyść, natomiast w imieniu gminy Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. 

Przypomnijmy, że na utworzenie żłobka tj. prace adaptacyjne obiektu gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 600 tys. zł. 

Więcej informacji z uroczystości podpisania umowy --tutaj--

uid 8488790f38bf7781aea1cc0437a6c5d31533225103277 width 1600 play 0 pos 0 gs 0 height 900W dniu 16 października br. Sąd Okręgowy we Włocławku wydał postanowienie o konieczności sprostowania nieprawdziwej informacji i przeproszenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego za wpis na blogu Jana Koralewskiego z dnia 14.10.2018 r. pt. „Wiliński „strzela w kolano” – sól odpływa w … siną dal”

Treść przeprosin:

"Ja, Jan Koralewski, pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego KWW - RAZEM DLA GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI oświadczam, że nieprawdziwa jest rozpowszechniana przeze mnie informacja, jakoby Wojewoda Kujawsko-Pomorski unieważnił uchwałę Nr XXXIV/310/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski i tym samym nieprawdą jest, że uchwała ta „wylądowała w koszu”

Za rozpowszechnianie powyższej nieprawdziwej informacji przepraszam pana Marka Wilińskiego”.

 

DSC 4609W dniu 10 października br. w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. Podczas sesji Radni podejmowali uchwały dotyczące wsparcia remontów gminnych zabytków, ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w m. Dziankowo. Wszystkie uchwały były przez Radnych przyjęte jednogłośnie.

Obradom sesji przyglądali się w ramach zajęć WOS-u gimnazjaliści z Lubienia Kujawskiego. Dziękując młodzieży za udział w sesji Burmistrz Lubienia Kujawskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Małachowski podkreślali, że udział w obradach sesji jest dla młodzieży najlepszą żywą lekcją samorządności.

DSC08070W piątek 12 października 2018 roku w Kubłowie w przepięknej scenerii i przy fantastycznej pogodzie odbył się III BIEG LEŚNY im. Urszuli Pietrzak. Jego organizatorami byli: Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, firma POLCALC oraz Uczniowski Klub Sportowy LUBIENIANKA, którzy po raz kolejny w ten sposób chcieli upamiętnić byłą nauczycielkę wychowania fizycznego z lokalnej szkoły  i propagatorki biegów przełajowych. Ponadto w tym roku organizatorzy chcieli uczcić 100.rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i dlatego udział w tym biegu wzięło 100 osób. Zostały przygotowane trzy trasy dla uczniów klas: IV-VI  SP - 600 metrów, VII – VIII SP i III Gimnazjum – 1000 metrów oraz dorosłych – 2000 metrów. Więcej na stronie ZPO w Lubieniu Kujawskim --tutaj--