• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komunikatzgkim28082018

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 29.08.2018 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: dowóz dzieci do szkoły.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

bakteriacoliW związku z ostatnimi przypadkami stwierdzenia obecności bakterii grupy Coli w wodzie wodociągowej, pozwalamy sobie na kilka słów wyjaśnienia.

Escherichia Coli, czyli pałeczka okrężnicy jest powszechnie występującą w naszym środowisku bakterią. Występuje też w naszych jelitach, wspomagając rozkład pokarmu. Jest również składnikiem flory jelitowej zwierząt m.in. bydła. Jeśli jednak dostanie się do innych tkanek organizmu może być niebezpieczna. Może spowodować stany zapalne, biegunkę, wymioty, bóle brzucha.

Fakt stwierdzenia niewielkiej ilości bakterii tego typu w wodzie wodociągowej nie może być powodem do paniki. Mamy kontakt z tymi bakteriami na co dzień, więc wystąpienie bakterii w wodzie może jedynie stanowić większe ryzyko zachorowania dla osób o mniejszej odporności. W grupie podwyższonego ryzyka są dzieci, osoby starsze i chore.

Możemy się w takiej wodzie myć - z wykluczeniem mycia zębów, które powinny być myte w wodzie mineralnej. Możemy myć naczynia z tym, że ostatnie płukanie powinno nastąpić w wodzie przegotowanej. Bakteria ginie w przegotowanej wodzie. W wodzie o temperaturze 60 stopni Celsjusza ginie po 20 minutach.

Woda w wodociągu jest pod stałym nadzorem służb sanitarnych. Praktycznie co miesiąc jest prowadzone badanie wody przez upoważnione laboratorium na zlecenie gminy i poprzez Sanepid we Włocławku. Ryzyko skażenia wody jest ograniczone do minimum, co nie oznacza, że nie może wystąpić, szczególnie w okresie letnim.

W ostatnim czasie do stwierdzenia minimalnej ilości bakterii tego typu doszło w wodzie pobranej w kranie znajdującym się na zewnątrz i w przyczynach tego zjawiska dopatrujemy się występujących w ostatnim czasie wysokich temperatur.

Nie stwierdzono obecności bakterii w próbkach wody pobranych na stacjach uzdatniania wody oraz w innych punktach poboru co praktycznie eliminuje wystąpienie bakterii w sieci.

Ostrzeżenie o obecności bakterii w pobranej próbce wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie lekceważąc potencjalnego zagrożenia podał do publicznej wiadomości w dniu jego otrzymania od Sanepidu za pośrednictwem stron internetowych urzędu miejskiego, tablic ogłoszeń oraz sołtysów.

 

sanepidlubienskie082018

plakat swietlica 1

plakat rozne

Resized 20180817 120951W dniu 17 sierpnia br. w miejscowości Czaple poświęcono nowy krzyż. Ceremonii poświecenia krzyża dokonał Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim ks. Dariusz Sieczkowski. Nowy krzyż powstał z prywatnej inicjatywy mieszkańców sołectwa Czaple wspieranej aktywnym udziałem w inicjatywie Sołtysa Marcina Banasiaka. W uroczystości udział wziął m.in. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski. Przydrożne krzyże stanowią trwały element polskiego krajobrazu, stanowiąc jego niezaprzeczalną ozdobę. Są znakiem wiary przodków, elementem kultury i wierności tradycji. Często są świadkami historii ziem, świadectwem szczególnych wydarzeń. Krzyże w polskiej tradycji stawiano w miejscach ważnych, znaczących dla ludzi przy kościele, w centrum osady lub na wsi wyznaczając w ten sposób ich punkt centralny, na początku lub na końcu zabudowań wsi wytyczając jej granice. Na rozstajnych drogach, gdzie żegnano odchodzących.

20180822 100310Spacerując nad Jeziorem Lubieńskim możemy zaobserwować postęp prac przy budowie ścieżki przyrodniczej. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GRUMIX z Budzisławia. Nowa ścieżka ma połączyć już istniejący odcinek wzdłuż linii brzegowej jeziora z parkingiem przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Ścieżka będzie oświetlona oraz będzie nawiązywała stylem do już istniejącej infrastruktury. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

zlobekUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu dokonał oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na funkcjonowanie placówek opieki nad dziećmi wieku do 3 lat. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków jest projekt gminy Lubień Kujawski dotyczący funkcjonowania w dwóch najbliższych latach żłobka w Lubieniu Kujawskim. Wnioskowane dofinansowanie wynosi ponad 800 tys. zł. i dotyczy w głównej mierze pokrycia kosztów personelu placówki.Żłobek ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Przypomnijmy, że na utworzenie żłobka tj. prace adaptacyjne obiektu gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 600 tys. zł. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz rozpoczęcie prac budowlanych.