• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

VAT1W 2017 r. gmina Lubień Kujawski odzyskała już ponad 1,2  mln. zł. z zapłaconego podatku VAT z lat 2012 - 2016. Odzyskane z lat ubiegłych środki pozwolą zrealizować szereg tegorocznych inwestycji bez potrzeby korzystania z kredytu. Aktualnie gmina prowadzi starania o zwrot Vat w wysokości ok. 1 mln zł. z tzw. funduszu drzewkowego. Odzyskane z wspomnianego funduszu drzewkowego środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie w 2018 roku budowy ok. 60 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

komisjaoDnia 10 listopada 2017 roku (piątek) o godzinie 9:30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XXV Sesji Rady Miejskiej
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXIV Sesji Rady Miejskiej
4.Wybór sekretarza obrad
5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu na realizację zadania „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej”.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 – 2024.
 3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
 7. Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych
 8. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach.
 9. Uchwała sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kanibrodzie.
 10. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kłóbce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kłóbce.
 11. Uchwala w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim.
 12. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały.
 13. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 15. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Wolne wnioski, zapytania.
 18. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

 

23032871 1695533470520735 4369435463052597859 n

energiaEnerga informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscach:

Gmina Lubień Kujawski, Miasto

9 lis 08:30 - 9 lis 14:30

Lubień Plac Wolności obwód 200

 

 

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 03.11.2017 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: Przygotowanie szkół do nowego roku budżetowego 2018 oraz dostosowanie szkół do nowego systemu edukacji.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

 

bal1We wtorek 31 października 2017 roku w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim odbył się coroczny  Bal Wszystkich Świętych. Jego inicjatorem była Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim, która do współpracy zaprosiła między innymi Burmistrza Lubienia Kujawskiego - Marka Wilińskiego. Dzieci przebrane za świętych,uczestniczyły najpierw w wieczornej Mszy Świętej, która była połączona z modlitwą różańcową. Następnie wszyscy przeszli korowodem do budynku CK, gdzie ,,milusińscy'' tańczyli, pląsali i bawili się przy muzyce, dając tym wyraz uwielbienia dla Boga. Cała relacja na stronie facebooka Parafii.

DSC 8004 kopiaTrwają prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kłóbce. W ramach zaplanowanych prac wykonana zostanie termomodernizacja budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie pokrycia dachowego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż wewnątrz szkoły nowego oświetlenia typu LED oraz budowa na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadanie o wartości prawie 0,9 mln zł jest w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

balswietych

22730139 357980014607518 4259998658389927523 n

apelstrosty271017