• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 12.06.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

 

34640493 2052857961595246 7562121438866440192 nW dniu 8 czerwca 2018 roku w Naszej Szkole odbyła się wyjątkowa uroczystość. Nastąpiło ponowne otwarcie szkolnej izby pamięci. W wydarzeniu uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości p. Andrzej Dominowski przedstawił prezentacje na temat historii i najciekawszych eksponatów szkolnego muzeum, miała miejsce premiera filmu promującego izbę pamięci oraz rozstrzygnięto szkolny konkurs kolekcjonerski. Dodatkową atrakcją była prezentacja kolekcji p. Dariusza Jaskólskiego dotycząca historii II wojny światowej, w której lokalny kolekcjoner zaprezentował swoje unikatowe zbiory. Następnie zaproszeni goście dokonali przecięcia symbolicznej wstęgi i rozpoczęli zwiedzanie muzeum.

Wiecej --tutaj--

plakat ws bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji

14570497 183576242081892 239798374104967096 nW dniu 8 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w Zespole Placówek Oświatowych nastąpi oficjalne ponowne otwarcie Szkolnej Izby Pamięci. Otwarcie poprzedzone zostanie pokazem prezentacji multimedialnej oraz pokazem filmu na temat promocji Izby Pamięci. Następnie cała społeczność szkolna i lokalna będzie miała okazję  ponownie zobaczyć bezcenne pamiątki zgromadzone w Naszym Muzeum. Serdecznie zapraszamy wszytkich zainteresowanych! 

 

umowaprzebudowadrogistepkaW dniu 6 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego  w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami samorządów lokalnych na dofinansowanie inwestycji drogowych modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ceremonii wręczenia umów przedstawicielom gmin wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz przewodniczący sejmiku Ryszard Bober. Umowę dotacji na przebudowę drogi w miejscowości Stępka podpisywali m.in. burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Skarbnik Wanda Mordzak. Na realizację inwestycji gminie przyznano ponad 132 tys. dofinansowania. Planuje się, że nowa droga ma zostać wykonana do końca września br. 

Więcej informacji z ceremonii podpisania umów --tutaj--

azbestKG EKO-INVEST Sp. z o.o. z Warszawy  wykona prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski w 2018 roku. Firma złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę w zakończonym właśnie postępowaniu. Azbest usuwany będzie z nieruchomości na podstawie złożonych wniosków przez poszczególnych właścicieli nieruchomości, którzy zakwalifikowali się w 2018 roku do programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032. Dotacji na realizację zadania w wysokości ponad 65 tys. zł. Gminie Lubień Kujawski udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacja jest udzielona na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu z 6 nieruchomości w ilości powyżej 17 ton, oraz azbestu uprzednio zdjętego z dachów i składowanego na terenie 33 nieruchomości, w ilości około 131 ton.  Dotacja pokrywa koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu. Dotacja nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachu. Planuje się, że zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032”.

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 6.06.2018 r. (środa) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów.


Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

 

drogiZakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy dróg w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Kąty. Dokumentację projektową opracowało Biuro Projektowe Renata Krajczewska – Jędrusiak z Lubienia Kujawskiego. Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę ok. 3 km dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Kąty. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Aktualnie oczekujemy ogłoszenia przedłużającego się naboru wniosków w  ramach w/w programu, który pierwotnie planowany był na I kwartał 2018 roku. W załączeniu pismo Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dariusza Kurzawy wyrażające zaniepokojenie przedłużającym się naborem wniosków.  Po złożeniu wniosku o dofinansowanie planuje się ogłoszenie przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac.

plakathufirec

stypendiumInformuje się, że w dniu 30 czerwca upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zameldowanych na terenie naszej gminy. Wnioski powinny zostać złożone przez rodziców, nauczycieli wychowawców lub nauczyciela przedmiotu w którym uczeń ma szczególne osiągnięcia. Szczegółowe informacje dotyczące stypendium można znaleźć w Uchwale nr VI/43/2015 Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2015 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży dostępnej --tutaj--