• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

zgloStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 


Numer konkursu LGD: 3/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: 

Cel ogólny:

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 Więcej informacji  pod linkiem --tutaj--

 

dsc 4623W dniach 21-22 czerwca br. w placówkach oświatowych gminy Lubień Kujawski odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. Szczególne zakończenie roku szkolnego miało miejsce w Szkole Podstawowej w Kanibrodzie gdzie podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego nastąpiło pożegnanie odchodzącego z pracy dyrektora szkoły Pana Edwarda Katy. Na uroczystości obecni byli liczni goście – Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki, Radny Rady Powiatu Bogdan Domżalski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marek Małachowski, Radni Rady Miejskiej Elżbieta Wojciechowska, Andrzej Matusiak, Andrzej Sierakowski, Jacek Kosmalski, Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Kazimierz Matusiak, Kierownik Referatu Oświaty Rafał Balcerowski, rodzice i mieszkańcy gminy Lubień Kujawski. Uczniowie szkoły przygotowali uroczystą akademię w formie piosenek i wierszy, podczas której podziękowali dyrektorowi za jego ciężką pracę oraz trud, jaki ponosiłby utrzymać szkołę i kształcić kolejne pokolenia młodzieży. Po akademii kolejno zabierali głos zgromadzeni goście by podziękować panu Edwardowi za całokształt pracy oraz 27 lat pełnienia funkcji dyrektora. Oprócz dyrektora żegnano także Ewę Katę – nauczycielkę wychowania przedszkolnego oraz Bożenę Garlikowską - nauczycielkę wychowania fizycznego, które również przechodzą na emeryturę.    

Galeria zdjęć --tutaj--

ostrzmeteo20618

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 27.06.2018 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: Zabezpieczenie imprez plenerowych.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

0002819 maria mt 512 telefon przewodowy z udzwiekowionymi klawiszami 550Dnia 27.06.2018 r. od godz. 9:00 do 16:00, w związku z modernizacją sieci telekomunikacyjnej, niedostępne będą wszystkie numery telefoniczne Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 26.06.2018 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.


Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

 

1 badanie kąpielisko Sanepid

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).  Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

ostrzeteo20180621

odrZgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, teren gminy Lubień Kujawski został uznany jako zagrożony suszą rolniczą dla upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, truskawek, krzewów i drzew owocowych. W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający wyżej wymienione uprawy rolne, w których wystąpiła susza mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2018 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat.

Informacje o wystąpieniu skutków suszy oraz szacunkowe dane proszę przekazać do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawski pok. nr 18.

Sprawę prowadzi – Pan Krzysztof Lach, tel. 054 284-43-52

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz do pobrania poniżej: 

Wniosek - tutaj

Klauzula - tutaj