• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

wiatrdeszczW nocy z 5 na 6 października 2017r. przez teren województwa kujawsko - pomorskiego może przejść front atmosferyczny, któremu towarzyszyć będą  - intensywne opady deszczu połączone z wiatrem o prędkości przekraczającej 100 km/h.

 

fundusz soeckiPo raz pierwszy ponad 120 tys. zł. z budżetu państwa otrzymała Gmina Lubień Kujawski, jako zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. Rok 2016 był pierwszym, w którym gmina realizowała zadania w ramach funduszu sołeckiego organizując spotkania w poszczególnych sołectwach. Wysiłek sołtysów i mieszkańców opłacił się i gmina otrzymała z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie w kwietniu 2009 roku. Pierwszymi gminami wdrażającymi fundusz w powiecie włocławskim były m.in. gminy Choceń, Brześć Kujawski oraz Włocławek.

DSC 7930Trwają prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim oraz kościoła p.w. Św. Prokopa w Kłóbce. Wyżej wymienione zadania otrzymały współfinansowanie ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego, Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto zadania otrzymały wsparcie w ramach „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2018” w wysokości 20 000,00 zł każde zadanie. Dzięki pracom konserwatorskim jedne z najstarszych zabytków naszej gminy odzyskują dawny wygląd.

22197676 427621064302349 345818518 o

Regulamin --tutaj--

Oświadczenie --tutaj--

DSC 7917Trwają prace związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka. Zaawansowanie prac kanalizacyjnych jest już na poziomie ok 80% natomiast samej czyszczalni ok. 60%. Umowny termin zakończenia prac upływa w listopadzie bieżącego roku. Wykonawcą zadania jest Zakład Produkcyjno-Handlowy "Melbud" Spółka jawna Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc z Włocławka. Koszt prac wyniesie ok. 2 mln. zł.  Zadanie jest współfinansowane w 70% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w 5 % z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. 

140011Sam biskup Wiesław Mering w najbliższą sobotę uda się do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, żeby poświęcić najnowszy nabytek muzeum, czyli odrestaurowany zabytkowy kościół z Brzeźna. Więcej na ddwłocławek --tutaj--

 

 

 

GłTrwają prace związane z przebudową drogi gminnej Bileńska Kolonia - Stare Gagowy. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej o łącznej długości 2,29 km. W ramach prowadzonych prac zaplanowano prace ziemne, korytowanie, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą prac jest firma DROGTOM z Włocławka. Planuje się, że prace potrwają do końca października br. Przebudowywany odcinek drogi gminnej łączy dwie drogi gminne o nawierzchni asfaltowej zamykając w ten sposób ciąg komunikacyjny dróg o nawierzchni asfaltowej.

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 28.09.2017 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Informacja z realizacji inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 27.09.2017 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Ośrodek Zdrowia w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

2bieglesny