• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

zgloStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD:  2/2018/EFS/PG

TYP PROJEKTU:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania        społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

 1. usług wzajemnościowych, samopomocowych,
 2. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
 3. i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.


ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

  Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

CEL OGÓLNY     2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD


CEL SZCZEGÓŁOWY   2.2. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

PRZEDSIĘWZIĘCIE2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej 
i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

 

Oś Priorytetowa 11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1 : Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji dotyczących naboru dostępnych jest na stronie internetowej LGD --tutaj--

 

youtube
Transmisja Live IV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim już o 11:00 pod linkiem: Youtube.com

49844117 2086735661373166 2993390500762877952 o21 grudnia 2018r. w ZS w Kłóbce odbyły się Wigilie klasowe i szkolne Jasełka. Dzieci i młodzież pod kierunkiem p. Barbary Andrzejewskiej i p. Agnieszki Woźniak - Grabowskiej w przepiękny sposób przedstawiły historię Bożego Narodzenia, a kolędy i pastorałki wprowadziły w magiczny nastrój Świąt. Dekoracje przygotowane przez p. Karolinę Lewandowską i p. Hankę Łusiak nadały uroczystości blasku. Podczas uroczystości myśliwi z Koła Łowieckiego nr 10 w "Sarna" w Kłóbce wręczyli paczki ze sprzętem sportowym oraz z grami planszowymi, które zostały przekazane do świetlicy szkolnej. Dziękujemy Nadleśnictwu w Chrośnie za choinki, a p. Anecie Boguckiej za zdjęcia. WESOŁYCH ŚWIĄT i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

Więcej zdjęć --tutaj--

news 9559

DSC 5034W dniu 20 grudnia br. Harcerze i instruktorzy Szczepu Im. Szarych Szeregów z Lubienia Kujawskiego przekazali Światełko Betlejem do instytucji i firm w naszym mieście. Światełko zostało również przekazane w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim na ręce Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.  Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

stypendia 039 1545136687 optimizedNajlepsi uczestnicy marszałkowskiego programu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw” wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu.

Projekt stypendialny „Prymus Pomorza i Kujaw” stworzony został  z myślą o uczniach, którzy dobrze radzą sobie w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości, którzy są finalistami lub laureatami konkursów lub olimpiad w tych przedmiotach.

Podczas spotkania w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz wicemarszałek Zbigniew Ostrowski wręczyli certyfikaty najlepszym stypendystom z każdego powiatu (uczniom, którzy uzyskali najwięcej punktów rankingowych) oraz dyrektorom szkół.

Takie wyróżnienie otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej w Kaliskach Wiktor Bątkowski uczeń klasy VII, osiągając wysokie wyniki w dziedzinie matematyki.

Wraz z Panią Dyrektor Urszulą Paczkowską uczestniczyli w oficjalnej gali, która odbyła się 18 grudnia 2018r. w Toruniu.

Wiktorowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

WFOŚiGWGmina Lubień Kujawski uzyskała dotację na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów realizowanych w ramach projektu pn. „Ochrona przyrody 2018” o wartości 10 000,00 zł. przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na terenie Zespołu Szkół w Kłóbce nasadzono 10 sztuk klonu kulistego Globosum i 100 sztuk tawuły Golden Princess oraz 10 sztuk jesionu Altena przy oczyszczalni ścieków.

W mieście Lubień Kujawski dokonano nasadzeń 21 drzew, gatunku lipa szerokolistna przy placu zabaw na ulicy Polnej oraz 10 sztuk brzozy brodawkowatej i 2 sztuk klonu kulistego przy oczyszczalni ścieków.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Kaliskach nasadzono 10 sztuk klonu kulistego.

 

youtube
Pod Linkiem: Youtube.com

dsc 5318Tegoroczna XX już edycja Powiatowych Stołów Wigilijnych odbyła się w Hali Sportowej w Kruszynie.Gospodarzem tegorocznej wystawy była Gmina Włocławek.Tak jak w latach ubiegłych wystawcami były reprezentacje gmin powiatu włocławskiego.Wśród nich byli także przedstawiciele rękodzieła ludowego, którzy zaprezentowali przepiękne bożonarodzeniowe bombki i stroiki. Dopełnieniem świątecznego klimatu był wzruszający koncert kolęd w wykonaniu Eleni. Życzenia i podziękowania złożyli Starosta Powiatu Włocławskiego – Roman Gołębiewski i Wójt Gminy Włocławek Magdalena Korpolak – Komorowska. Proboszcz Parafii w Kruszynie ks. Piotr Polak  dokonał poświęcenia potraw. Nasz stół był również pięknie udekorowany przez PanieSeklecką Aleksandrę, Panfil Bożenę, Kaniewską Grażynę oraz Jędrusiak Bernadettę.

Więcej zdjęć w galerii --tutaj--

komisjaoDnia 27 grudnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie IV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich  III Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

   

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 – 2027.
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.
 4. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski