• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów "Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa, a położonych na terenie gminy Lubień Kujawski na lata 2014-2023".

Treść obwieszczenia --tutaj--

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn "Zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim".

Załączniki do pobrania --tutaj--

 

Dnia 27 czerwca odbyło się oficjalne zakończenie sezonu Lubienianki. Piłkarze odebrali pamiątkowe medale za zdobycie mistrzostwa oraz indywidualne nagrody przyznawane przez zarząd klubu. Gośćmi specjalnymi sobotniego spotkania byli: Marek Wiliński - Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Marek Małachowski - Przewodniczący Rady Miejskiej, członkowie rady miejskiej, zarząd oraz sponsorzy klubu. Podczas spotkania p. Marek Wiliński zaprezentował oraz przekazał stroje w których Lubienianka rozgrywać będzie swój debiutancki sezon w A - klasie.

Zdjęcia na stronie KS Lubienianka --tutaj--

W dniu 30 czerwca 2015 roku upływa termin składania zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych. Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 30.06.2015 r. (wtorek) o godzinie 800 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zabezpieczenie imprez.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam 

W dniu 26 czerwca 2015 roku  odbyło się uroczyste zakończenie zajęć szkolnych  w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, Zespole Szkół w Kłóbce, Szkole Podstawowej w Kaliskach i Szkole Podstawowej w Kanibrodzie. Uczestniczyli w nich  przedstawiciele władz samorządowych: Pan Marek Małachowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i Pan Marek Wiliński – Burmistrz Lubienia Kujawskiego. Uczniowie zakończyli rok wytężonej pracy   i udali się na zasłużone wakacje.

Przedstawiciele władz samorządowych życzyli  uczniom i nauczycielom przyjemnego  i bezpiecznego wypoczynku, oraz wspaniałej pogody podczas nadchodzących wakacji .

Zdjęcia z zakończenia roku w SP w Kaliskach --tutaj--

Trwają prace związane z dostawą kruszywa mineralnego - żwiru łamanego frakcji 0 - 31,5 mm przeznaczonego na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Lubień Kujawski w 2015 roku, w ilości 2500 ton. Zadanie jest realizowane pojazdami wyposażonymi w urządzenia samowyładowcze, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

 

W sobotę 20 czerwca 2015 roku na kompleksach sportowych ZPO w Lubieniu Kujawskim odbył się Festyn Sportowy 2015 z okazji 20-lecia działalności KS Lubienianka. Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie ZPO w Lubieniu Kujawskim --tutaj--

Dziś Rada Powiatu we Włocławku jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współpracę z Gminą Lubień Kujawski w zakresie przebudowy dróg gminnych i powiatowych w 2016 roku. Powiat ma być partnerem gminy przy wspólnej realizacji przebudowy ok. 12 km. dróg gminnych w miejscowościach Gole, Golska Kolonia, Kaliska, Krzewie, Sławęckie Góry, Kamienna, Wola Olszowa, Kretkowo i Morzyce oraz drogi powiatowej Kaliska, Kobyla Łąka, Kamienna. Planuje się, że całe zadanie będzie opiewać na ok. 6 mln zł. z tej kwoty 3 mln. będą pochodziły z pozyskanych dotacji, ok. 2 mln wyniesie wkład własny gminy, natomiast ok. 1 mln to wkład własny powiatu.

Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”. Prace budowlane za kwotę 2.8 mln. zł realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Zakończono już pierwsze roboty bitumiczne związane z ułożeniem warstw asfaltowych jezdni w miejscowościach Wola Dziankowska i Antoniewo. Aktualnie drogowcy wykonują prace w miejscowości Wąwał. Termin zakończenia wszystkich prac upływa we wrześniu br. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z umownym harmonogramem. 

Galeria zdjęć --tutaj--