• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przypominamy, że dzisiaj tj. 27.08.15r. o godz: 13:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na spotkanie otwarte mieszkańców naszej gminy dotyczące konsultacji społecznych i współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Chcesz mieć wpływ na rozwój Twojej miejscowości/gminy przyjdź na spotkanie!

 

W związku ze zmianą odbiorcy odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubień Kujawski, przedstawiamy nowe harmonogramy dla poszczególnych rejonów. Firma odbierająca odpady podzieliła Gminę na inne rejony niż były dotychczas. W razie jakichkolwiek pytań, niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Saniko tel.: (54) 412-38-... wew.: 77,78,79,89, lub z Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim tel.: 54-28-44-343.

Harmonogramy do pobrania --tutaj--

W dniu 22.08.15 r. w Lubieniu Kujawskim odbył się Jubileusz 110-lecia OSP w Lubieniu Kujawskim. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem spod remizy OSP do kościoła Parafialnego p.w. NSPJ w Lubieniu Kujawskim - gdzie odprawiono Mszę Świętą w intencji strażaków. Następnie odbył się uroczysty apel podczas którego V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP Marian Mikołajczyk wręczył odznaczenia druhom strażakom. W uroczystościach uczestniczyli: Starosta Kazimierz Kaca, przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku Marek Jaskulski wraz z radnymi: Zygmuntem Wierzowieckim i Bogdanem Domżalskim.
 
Galeria zdjęć --tutaj--

W związku z realizacją projektu pn: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia oddziałów przedszkolnych. Termin otwarcia ofert przetargowych ustalony został na dzień 26.08.2015r. Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 248 897,32 zł. Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych w Kaliskach, Kanibrodzie oraz w Kłóbce. W ramach projektu przewiduje się doposażenie placów zabaw, modernizację toalet dla najmłodszych dzieci i personelu szkół oraz zakup wyposażenia w skład, którego wchodzą meble, sprzęt ITC, zabawki oraz sprzęt dydaktyczny.

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na spotkania otwarte mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia, które mają na celu współtworzenie LSR na lata 2014-2020. 

Chcesz mieć wpływ na rozwój Twojej miejscowości/gminy przyjdź na spotkanie!!

Harmonogram spotkań do pobrania --tutaj--

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego ciągnika rolniczego URSUS-3512K.

 Treść ogłoszenia

Załącznik nr. 1 do ogłoszenia

Załącznik nr. 2 do ogłoszenia

Załącznik nr. 3 do ogłoszenia

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” z Włocławka. Wybrana oferta opiewa na kwotę 457 980,48 zł. Jest to kwota, którą gmina będzie zobowiązana zapłacić wykonawcy za 12 miesięcy świadczenia w/w usługi. Nowa oferta jest nieznacznie tańsza od dotychczas obowiązującej z firmą TONSMEIER Centrum, która wynosiła 498 413,87 zł.