• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Piłkarze Lubienianki dzięki wygranej nad Kujawiakiem Kruszyn na kolejkę przed końcem rozgrywek, zapewnili sobie historyczny awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Awans to historyczne wydarzenie dla naszego klubu, gdyż nigdy wcześniej Lubieniance nie udało się awansować.

Więcej informacji na stronie KS Lubienianka --tutaj--

W dniu 8 czerwca br. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Panem Markiem Małachowskim oraz Kierownikiem Referatu Inwestycji Panem Bogdanem Domżalskim dokonywali przeglądu zaawansowania prac inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”. Prace budowlane za kwotę 2.8 mln. zł realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Termin zakończenia prac upływa we wrześniu br. W chwili obecnej prace są wykonywane zgodnie z umownym harmonogramem. 

Zdjęcia --tutaj--

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki mam przyjemność zaprosić Przedsiębiorców, Przedstawicieli Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Lubień Kujawski  na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim w dniu 9 czerwca 2015 r. o godzinie 12:00. Przedmiotem spotkania jest omówienie nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz określenie nowych celów Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Z poważaniem

Burmistrz Lubienia Kujawskiego

Marek Wiliński

3 czerwca bieżącego roku przekazano plac budowy Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka, która dokona przebudowy drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole w gminie Lubień Kujawski. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 335.076.11zł w terminie do 31.08.2015r.

 

 

Problem suszy zaczyna być dotkliwy szczególnie dla naszego regionu. Spowodowane jest to brakiem opadów atmosferycznych. W dniu dzisiejszym Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego podpisał i przesłał do Wojewody w Bydgoszczy informację ze wskazaniem powołania komisji do spraw szacowania strat spowodowanych przez suszę. O dalszych działaniach w powyższej sprawie będziemy informować bezpośrednio sołtysów naszej gminy.

Dziewczęta z Lubienia Kujawskiego w dniu  1 czerwca 2015  uczestniczyły w XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.  By uzyskać mandaty poselskie należało zrealizować projekt dotyczący miejsc w przestrzeni publicznej, które młodzież chciałaby zmienić. Z Lubienia Kujawskiego działania podjęły dwa zespoły:

-Karolina Czyżnikowska i Weronika Polichnowska;

-Gabriela Czarniak i Daria Deicka;

Więcej Informacji --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 02.06.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

 

W dniu 29.05.2015 r. przy nowo wybudowanym miejscu ogniskowym nad jeziorem Lubieńskim odbyło się spotkanie seniorów. Spotkanie było okazją do wykorzystania nowej infrastruktury rekreacyjnej wybudowanej przy współpracy gminy z Lokalną Grupą Działania Dorzecza Zgłowiączki. W spotkaniu wzięli udział również samorządowcy w tym Burmistrz Lubienia Kujawskiego.

Galeria zdjęć tutaj --tutaj--