• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 09.01.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: plany pracy na 2018.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

energiaEnerga informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dnia 10.01.2018 w godz. 09.00 do 11.00 w następujących miejscach: stacja RZEGOCIN. WIKTOROWO 2

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 05.01.2018 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: plan pracy na 2018 rok.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

 

zgkim

azbestUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, że do 28 lutego 2018 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski. Dotacja pokrywa 100% kosztów  demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego pokrycia dachu. Środki dotacji pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ciągu dwóch dotychczasowych lat trwania  programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski (tj. 2016,2017) zdemontowano z dachów łącznie ok. 65 ton oraz unieszkodliwiono łącznie ok. 253 ton azbestu.  

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu do dnia 28 lutego 2018 r.

Wniosek do pobrania --tutaj--

W portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS wystawienie i wysłanie do ZUS elektronicznego zwolnienia lekarskiego jest możliwe już od 1 stycznia 2016 r. Do wystawiania e-ZLA lekarz może też używać aplikacji gabinetowej - jeśli ma ona taką funkcję.

Wystawienie e-ZLA trwa krócej niż wypisanie papierowego zwolnienia. W systemie istnieje dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków rodziny. Wystarczy wpisać PESEL pacjenta, a pozostałe jego dane zapiszą się w e-ZLA automatycznie. E-ZLA, które wystawi lekarz, automatycznie trafia do systemu ZUS. Dlatego nie trzeba dostarczać papierowych zwolnień do ZUS i przechowywać ich drugiej kopii. Lekarz nie musi też pobierać bloczków formularzy ZUS ZLA.

Aby wystawiać e-ZLA na PUE ZUS lekarz musi mieć swój profil na portalu. Jego założenie i zaufanie jest proste i nie zabiera wiele czasu. Można to zrobić samodzielnie lub w placówce ZUS. Zakładanie profili jest też możliwe w placówkach medycznych lub podczas konferencji dla lekarzy – taką potrzebę trzeba zgłosić do ZUS.

E-ZLA musi być podpisane elektronicznie. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego ePUAP, podpisu kwalifikowanego, a od grudnia 2017 r. również za pomocą bezpłatnego certyfikatu wydawanego przez ZUS. Certyfikat można otrzymać w ciąg kilku minut. Podpisanie e-ZLA tym certyfikatem wymaga podania hasła, które ustali sobie lekarz. Rozwiązanie jest bardzo proste. Aby z niego korzystać nie jest potrzebny informatyk a samo podpisanie zwolnienia trwa bardzo krótko.

ZUS będzie w najbliższym czasie aktywnie informował o zmianach i wspierał wszystkich zainteresowanych. Informacji o możliwościach współpracy można szukać w najbliżej placówce ZUS lub na www.zus.pl.

 

DSC 8426W dniu 21 grudnia br. na posiedzeniu XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Radni Rady Miejskiej jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2018 rok. Planowane wydatki budżetu gminy w 2018 roku wyniosą 36,6 mln zł. w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono prawie 12 mln zł. Głównymi kierunkami inwestycjami gminy w 2018 r. będą nadal inwestycje drogowe. Nowe drogi mają być budowane m.in. w miejscowościach Kłóbka, Rzegocin, Nowa Wieś, Stępka, Walentowo, Kaliska, Dziankówek, Sławęcin, Czaple Nowe, Gagowy Nowe, Bilno, Modliborek i Szewo. Kontynuowane mają być inwestycje w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną poprzez dalszą budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Zaplanowano także środki na termomodernizacje szkół w Kłóbce, Kanibrodzie i Kaliskach oraz przewidziano środki na rozpoczęcie budowy sali widowiskowo – sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim.  W budżecie gminy planuje się ponadto m.in. budowę ścieżki nad jeziorem lubieńskim, wydatki na fundusz sołecki, rewitalizację wsi Kamienna oraz rewitalizację Miasta Lubień Kujawski. Po głosowaniu Burmistrz i Przewodniczący Rady podziękowali radnym za zgodne uchwalenie budżetu gminy za wsparcie i wyrozumiałość okazaną w fazie uzgadniania projektu budżetu oraz wyrazili nadzieję na czynną współpracę przy realizacji zadań budżetowych.

DSC 8443Kończymy prace związane z remontem chodnika w miejscowości Bagno. W ramach prac wykonano poszerzenie chodnika, wzmocniono cementem podbudowę kostki brukowej oraz wykonano jego oświetlenie. Stary chodnik z uwagi na zastosowanie w podbudowie wyłącznie podsypki piaskowej uległ z czasem deformacji powodując zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu poruszających się po nim pieszych.

komisjaPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 28.12.2017 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: podsumowanie roku 2017.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

2017