• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  24 kwietnia 2019 r. (środa) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 11.00 na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się przy ul. Żwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim, z udziałem w działce gruntowej nr 312/5:

Lp.

Oznaczenie lokalu mieszkalnego

Powierzchnia w m²

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza w zł

Kwota wadium w zł

1.

M1

56,37

WL1W/00053385/3

83.400,00

4.170,00

2.

M2

57,33

WL1W/00053385/3

84.800,00

4.240,00

3.

M3

37,57

WL1W/00053385/3

57.100,00

2.855,00

4.

M4

39,30

WL1W/00053385/3

59.700,00

2.985,00

5.

M5

26,07

WL1W/00053385/3

39.600,00

1.980,00

   

20190409 170553 CopyW dniu 9 kwietnia br. w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim odbyło się  zebranie mieszkańców Miasta Lubień Kujawski mające na celu dokonanie wyboru Przewodniczącego Zarządu oraz Zarządu Mieszkańców Miasta Lubień Kujawski. W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zarządu wybrano Pana Bogdana Kaniewskiego natomiast w skład Zarządu Mieszkańców wybrano Pana Jerzego Kaniewskiego, Pana Jana Małgorzaciaka, Pana Andrzeja Skalskiego oraz Panią Barbarę Woźniak.

Spotkanie mieszkańców Miasta Lubień Kujawski było 8 spotkaniem przeprowadzonym na terenie gminy w ramach tegorocznych wyborów sołtysów oraz rad sołeckich. Dotychczas odbyły się już spotkanie w następujących sołectwach, w których wybrano:

Gagowy

Sołtys: Pan Paweł Kaczmarek
Rada sołecka: Pan Arkadiusz Jędrusiak, Pan Krzysztof Michalak, Pan Jerzy Gientka

Wola Olszowa

Sołtys: Pan Mariusz Żakowiecki
Rada Sołecka: Pani Sylwia Sierakowska, Pani Anna Wróblewska, Pani Jolanta Gientka

Czaple

Sołtys: Pan Marcin Banasiak
Rada Sołecka: Pan Marek Justyński, Pan Robert Łysiak, Pan Zenon Wiliński

Narty

Sołtys: Pani Katarzyna Zdanowska
Rada Sołecka:Pan Tomasz Jankowski, Pani Elżbieta Mechuła, Pan Paweł Mańkowski

Morzyce

Sołtys: Pan Bogdan Kowalewski
Rada Sołecka: Pan Pankracy Pojedyński, Pani Urszula Adamczyk, Pan Tomasz Wiśniewski

Szewo

Sołtys: Pan Andrzej Jędrusiak
Rada Sołecka: Pan Andrzej Błaszczyk, Pan Stefan Górski, Pan Radosław Morawski

Dziankowo

Sołtys: Pan Jacek Glonek
Rada sołecka: Pani Gabriela Mordzak, Pan Tomasz Żółtowłos, Pan Stanisław Bujalski

sanepid100419

56947190 304187923594932 864624440497930240 n

Praca w obwodowych komisjach wyborczych

W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

plakat foto Przyroda 2019

doc01222220190315101908 1

DJI 0033 CopyW bieżącym tygodniu Firma Eprosument S.A. z Bydgoszczy na zlecenie gminy Lubień Kujawski zakończyła montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW na dachu sali gimnastycznej ZPO w Lubieniu Kujawskim. Instalacja posłuży do produkcji energii elektrycznej na potrzeby szkoły przyczyniając się do zmniejszenia kosztów zakupu energii. Zadanie zostało zrealizowane w ramach unijnego projektu, który otrzymał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Montaż instalacji poprzedzono remontem całego pokrycia dachowego sali gimnastycznej polegającym na wykonaniu nowej nawierzchni z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi.

04 2019 plakat zlobek 1

plakatturniejsiatkowka2019

Do Pobrania:

Lista zgłoszeniowa

Regulamin