• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Panorama

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 8232Kończą się prace związane z utwardzeniem nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kaliska. Zadanie jest realizowane z funduszu sołeckiego w ramach zadań zaplanowanych do wykonania w gminie w 2017 roku. Droga o długości ok. 120 metrów została utwardzona kostką brukową. Do wykonania podbudowy nawierzchni drogi wykorzystano kamień kolejowy pozyskany przez gminę z remontowanej obecnie przez kolej linii kolejowej. 

Jest to drugie zadanie realizowane w miejscowości Kaliska z funduszu sołeckiego. Pierwszym zadaniem był chodnik długości ok. 290 m. wybudowany w 2016 roku od drogi powiatowej do dworca PKP.

komisjaoDnia 21 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXV Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018- 2025.
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.
 4. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wolne wnioski, zapytania.
 9. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

 

lgd1

stypendiumReferat Oświaty Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim informuje, że od dnia 11.12.2017 r. w kasie urzędu nastąpi wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym za miesiące od września do grudnia 2017 r. Wypłata nastąpi po okazaniu decyzji po odbiór, której należy zgłosić się do Referatu Oświaty - pokój nr 6.

komisjaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 08.12.2017 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie wniosku.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

 

orlen2W ubiegłym tygodniu rząd przyjął w drodze uchwały „Politykę Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”. Zaproponowane w tym dokumencie zmiany własnościowe sprowadzają się do tego, że zarządzanie strategicznymi dla kraju magazynami paliw będzie powierzone spółkom ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa. W dokumencie napisano, że w ciągu 12 miesięcy od przyjęcia Polityki, PKN Orlen sprzeda Gaz-Systemowi, czyli operatorowi systemu przesyłowego gazu, swoje aktywa związane z magazynowaniem paliw i gazu w kawernach solnych. Zgodnie z zapisami uchwały, Gaz-System będzie „podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej - przez zakup akcji Inowrocławskich Kopalni Soli +Solino+ i udziałów w Kopalni Soli Lubień”. Obie te spółki należą w 100 proc. do PKN Orlen. IKS Solino to największy w Polsce producent solanki, a od 2002 r. w wyeksploatowanych podziemnych kawernach solnych magazynuje zapasy ropy naftowej i paliw. Z kolei kopalnia Lubień Kujawski wkrótce ma rozpocząć wypłukiwanie kawern, w których docelowo miałby być magazynowany gaz ziemny.

Więcej informacji --tutaj--

DSC 8196W miniony weekend na przystanku autobusowym w Lubieniu Kujawskim miały miejsce akty wandalizmu. Łupem wandali padły elementy wyposażenia wnętrza przystanku oraz armatura łazienki. Trwa szacowanie szkód celem ich zgłoszenia ubezpieczycielowi majątku gminy. Zdarzenie zostało zgłoszone na policję. Policja otrzymała ponadto nagranie monitoringu, na którym widać osoby dewastujące przystanek.

tonsmeierPrzedstawiamy nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubień Kujawski dla poszczególnych rejonów do sierpnia 2018 roku. Odpady komunalne do sierpnia 2018 roku będzie nadal odbierała firma Tonsmeier Centrum z Kutna.

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy TONSMEIER tel.: (0-24) 254-29-86 lub z Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim tel.: 54-28-44-343.

Harmonogramy do pobrania --tutaj-- i zawsze dostępne po lewej stronie naszej strony www pod ikonką "ODPADY KOMUNALNE"

ostrz65

energiaEnerga informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscach:

Region

Obszary

Okres wyłączenia

Komunikat

Włocławek

Gmina Lubień Kujawski, Miasto i Gmina Kowal

4 gru 08:00 - 4 gru 14:00

Lubień Kujawski, Kowal, Szewo, Chojny, Rzegocin, Bilno, Charchocin, Modlibórz, Krzewie, Nowy Młyn, Nowy Młyn, Bagno, Kłóbka, Wiktorowo, Ossówek, Unisławice, Kępka Szlachecka