• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 8566Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Walentowo. Wykonawcą prac jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie ponad 2,2 km drogi gminnej w miejscowości Walentowo od drogi krajowej nr 91 do drogi gminnej Kaliska – Kobyla Łąka obsługującej tereny inwestycyjne. W ramach inwestycji wykonane zostanie korytowanie, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa oraz pobocza. Realizację inwestycji planowano pierwotnie do końca 2017 roku jednak z uwagi na opóźnienia Wykonawcy na zadaniu aktualny termin zakończenia prac planowany jest na 31 marca br.   

Informujemy, że w kasie biura obsługi Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą, którego można dokonywać płatności kartą płatniczą.

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest wdrożone z myślą o wygodzie mieszkańców. Wprowadzając nową usługę mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas i zwiększy bezpieczeństwo transakcji a dla urzędu przełoży się na podniesienie, jakości obsługi każdego mieszkańca.

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

koncrtwiedenski

drogiDokonano wyboru wykonawcy, który przebuduje drogi gminne w miejscowościach Kłóbka i Rzegocin. Najkorzystniejszą ofertę w zakończonym postępowaniu przetargowym złożyło Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka z kwotą prawie 1,6 mln. zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 29 czerwca br. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie ponad 3 km dróg gminnych w miejscowościach Kłóbka i Rzegocin do granicy gminy z Gminą Kowal. Inwestycja obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku od drogi powiatowej Modlibórz – Chodecz do cmentarza parafialnego w Kłóbce wraz z budową miejsc parkingowych i przejścia dla pieszych przy cmentarzu. Zadanie jest w 50% współfinansowane środkami z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

 
DomdzieckaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał oceny ofert w konkursie na finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „Maluch+” 2018. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków jest projekt gminy Lubień Kujawski z kwotą przyznanego dofinansowania 600 tys. zł. z przeznaczeniem na utworzenie w Lubieniu Kujawskim Żłobka Samorządowego. Żłobek ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. W utworzonym żłobku ma powstać w pierwszym etapie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat.  Żłobek ma zostać oddany do użytkowania najpóźniej w styczniu 2019 roku.
 
Wyniki naboru --tutaj--

walentynki2018

urzadUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu dokonał pozytywnej oceny wniosku Gminy Lubień Kujawski dotyczącego zakupu sprzętu i wyposażenia przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Gminie przyznano ponad 100 tys. zł. dotacji na zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD,  tablicy interaktywnej oraz sprzętu komputerowego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną także zajęcia dodatkowe z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz kompetencji społecznych. Realizację zadań planuje się do 31 sierpnia 2018 roku.

27356097 1651631428216927 907679217445611527 o22 stycznia 2018r. w ZS w Kłóbce gościli niecodzienni goście - Babcie i Dziadkowie, Towarzystwo Miłośników Kłóbki oraz zespół wokalno - instrumentalny z Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci i młodzież pod czujnym okiem wychowawczyń - p. Magdaleny Jędrusiak, p. Romany Lewandowskiej, p. Jadwigi Rutkowskiej, p. Renaty Stańczak, p. Ewy Lewandowskiej, p. Barbary Andrzejewskiej, p. Agnieszki Woźniak, p. Karoliny Lewandowskiej, p. Hanki Łusiak - przygotowały program artystyczny i Jasełka. Czas spędzony w szkole umilił gościom słodki poczęstunek. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy zdrowia, radości i samych spokojnych dni. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO :)

Galeria zdjęć na profilu Facebook ZS Kłóbka --tutaj--

ostrzmeteo7

podtopieniaW związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne rozmięknięcia gleby i lokalne podtopienia, a tym samym niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin, uprzejmie prosimy o zgłoszenie się właścicieli podtopionych gospodarstw z terenu Gminy Lubień Kujawski oraz podanie danych dotyczących:

 1. Właściciela gospodarstwa podtopionego.
 2. Powierzchni podtopień.
 3. Areału z którego nie zebrano plonów.
 4. Głównych upraw, których zbioru nie dokonano.
 5. Szacunkowej wartość nie zebranych plonów.
 6. Areału, na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych.
 7. Areału, na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych.

Zebrane informacje pozwolą na zobrazowanie i ocenę sytuacji w naszym województwie. Dane te będą podstawą do ewentualnego wystąpienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do MRiRW o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw. 

Zgłoszenia przyjmujemy w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.