• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Kompleks Pałacowy

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

zakonczenie lata2018

20180806 085159Wakacje to nie dla wszystkich czas odpoczynku. W okresie wakacji zamiast dzieci do placówek oświatowych gminy Lubień Kujawski uczęszczają ekipy remontowe. Wszystko po to, aby po wakacjach uczniowie mogli wrócić do odnowionych szkół. W ostatnim czasie przy naszych szkołach możemy zaobserwować szereg prac remontowych. Zakończono termomodernizację trzech szkół podstawowych w Kaliskach w Kanibrodzie oraz w Kłóbce, natomiast przy szkole w Lubieniu Kujawskim oddano do użytku nowy plac zabaw. Mniejsze prace remontowe prowadzone są obecnie w każdej placówce oświatowej, malowane są wybrane pracownie dydaktyczne, układane są płytki w klasach i korytarzach szkolnych. Część prac wykonujemy jest w systemie gospodarczym pracownikami robót publicznych. Na zdjęciach remont korytarza i szatni w szkole w Kaliskach.

sanikoMinisterstwo Środowiska, chcąc poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, wydało rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi.

 

Nowe zasady segregacji śmieci, które zaczną obowiązywać na terenie Gminy Lubień Kujawski od września 2018 r. Wspólny System Segregacji Odpadów polegał będzie na segregacji odpadów w podziale na frakcje:

 • metale i tworzywa sztuczne - worek żółty;
 • szkło - worek zielony;
 • papier - worek niebieski;
 • odpady biodegradowalne - worek brązowy;
 • odpady zmieszane - pojemnik lub czarny worek.


Dzięki takiej selekcji więcej odpadów będzie poddawanych recyklingowi.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” w najbliższym czasie dostarczy na każdą posesję worki niezbędne do segregacji odpadów według nowych zasad, harmonogramy odbioru odpadów od września do grudnia 2018 r. oraz ulotki informujące, w jaki sposób segregować surowce od września 2018 r.

Harmonogramy do pobrania:

 • Rejon 1 (Bilno, Bileńska Kolonia, Beszyn, Modlibórz, Szewo)
  Do pobrania: pdfiko

 • Rejon 2 (Bagno, Gagowy Nowe, Gagowy Stare, Kaczawka, Stępka, Krzewie, Krzewie Drugie)
  Do pobrania: pdfiko

 • Rejon 3 (Chojny, Kłóbka, Kłóbka Nowy Młyn, Kłóbka Podgórze, Rzegocin)
  Do pobrania: pdfiko

 • Rejon 4 (Błędowo, Chwalibogowo, Rzeżewo-Morzyce, Rzeżewo, Sławęckie Góry, Wiktorowo)
  Do pobrania: pdfiko

 • Rejon 5 (Antoniewo, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Dziankowo, Dziankówek, Kanibród, Siemionki, Siemiany, Świerna, Wąwał, Wola Dziankowska, Wola Olszowa, Wola Olszowa-Parcele) 
  Do pobrania: pdfiko

 • Rejon 6 (Błonie, Gliznowo, Henryków, Kamienna, Kąty, Kołomia, Kostulin, Kretkowo, Morzyce, Narty, Nowa Wieś, Narty Piaski, Rutkowice, Uchodze, Walentowo, Zakrzewo)
  Do pobrania: pdfiko

 • Rejon 7 (Kaliska, Kobyla Łąka)
  Do pobrania: pdfiko

 • Rejon 8 (Gocław, Gole, Golska Huta, Sławęcin, Stróże)
  Do pobrania: pdfiko

 • Rejon 9 (Lubień Kujawski – Kościuszki, Styczniowa, 1 Maja, Plac Wolności, Wojska Polskiego, 11 Listopada, Polna, Jana Pawła II, Lipowa, Leśna, Bukowa, Szkolna, Pogodna, Przejazd, Lipcowa, Miła, Żwirki i Wigury, Żeromskiego, Ogrodowa, Spokojna, Parkowa, Cicha)
  Do pobrania: pdfiko

 • Rejon 10 (Nieruchomości w zabudowie wielolokalowej Lubień Kujawski – 1 Maja, Plac Wolności, Szkolna, Żwirki i Wigury)
  Do pobrania: pdfiko


Ulotka informująca, w jaki sposób segregować do pobrania: pdfiko

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy "Saniko" tel.: (0-54) 421-38-.... wew.: 77,78,79,89 lub z Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim tel.: 54-28-44-343.

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 07.08.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie skargi.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

fotob 18509Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na wykonanie prac budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu Seniora. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Senior+” 2018. Na realizację inwestycji Gmina Lubień Kujawski otrzymała 300 tys. zł. dofinansowania. Dom Seniora ma być uruchomiony w budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 44 przekazanym w bieżącym roku gminie przez powiat włocławski. Dom Seniora ma zostać oddany do użytkowania najpóźniej w styczniu 2019 roku. 

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

drogiGmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Katy. Zadanie jest planowane do realizacji przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łącznie w ramach inwestycji przebudowanych ma zostać 3 km dróg gminnych łączących w/w wsie z drogą powiatowa Lubień Kujawski – Kąty. Wykonawcy zainteresowaniu udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie do 16 sierpnia br. do godz. 13:00.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

zus01082018

DSCN1824Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) . W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

W maju br. LGD ogłosiło konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej-premie. Kwota dofinansowania to 50 000 zł. Limit dostępnych środków w ramach naboru:               700 000,00 zł. Nabór wniosków trwa do 26 czerwca br. Najważniejszymi warunkami udzielania wsparcia to nie podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy     i w pełnym zakresie oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywanie działalności gospodarczej. Operacja musi zakładać podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom. Konieczne jest także utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (liczonego również jako samozatrudnienie).

palaczzgkim

alarm74 lata temu, 31 lipca 1944 roku, Komendant Główny AK gen. Tadeusz Komorowski "Bór" wydał dowódcy Okręgu AK Warszawa Miasto płk. Antoniemu Chruścielowi "Monterowi" rozkaz o rozpoczęciu 1 sierpnia 1944 r. powstania w Warszawie. "Po pięciu blisko latach nieprzerwanej i twardej walki prowadzonej w podziemiach konspiracji stajecie dziś otwarcie z bronią w ręku" - głosił rozkaz "Bora".

Równo o godzinie 17.00 (1 sierpnia) włączymy syreny celem uczczenia 74 rocznicy Powstania Warszawskiego