• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

oczyszczsciekowW związku z nieprzystąpieniem dotychczasowego Wykonawcy tj. konsorcjum firm Becker-Warkop Sp. z o.o. oraz Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o. do wykonania przebudowy oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim burmistrz Lubienia Kujawskiego podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z w/w Wykonawcą z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 110 tys. zł. Odstąpienie od umowy i naliczenie kar umownych jest konsekwencją kilkumiesięcznej zwłoki w przystąpieniu przez konsorcjum do realizacji zadania co powoduje, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umownym tj. do końca maja br. 

W związku z powyższym w najbliższych tygodniach ogłoszony zostanie nowy przetarg na realizację zadania.

 

DSC 9128Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Rzegocin. Inwestycje realizuje Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Włocławka. W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna na długości ok. 1.1 km w miejscowości Rzegocin do granicy gminy z Gminą Kowal. Zadanie jest w 50% współfinansowane środkami z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

odrInformujemy, iż zgodnie z  informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  istnieje możliwość zgłaszania do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim szkód powstałych w uprawach polowych w związku z wystąpieniem w okresie od 23 lutego do 5 marca bieżącego roku fali mrozów.

Zainteresowanych rolników zapraszamy do składania wniosków w terminie do 13.04.2018 r.

Dane zawarte w zgłoszeniu powinny opierać się na powierzchni i strukturze upraw wskazanej przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe 2018r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim pokój nr. 17 oraz na stronie internetowej http://www.lubienkujawski.pl/

Szczegółowe informacje udziela Pan Krzysztof Lach tel: (54) 284 43 52.

Do pobrania:

- Wniosek

- Oświadczenie

 

życzeniawielkanoc2018

ostrz102018

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 29.03.2018 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: bieżąca koordynacja wdrażania nowych placówek – Żłobek w Lubieniu Kujawskim.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

 

DSC 9114Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowościach Dziankówek. Nowa droga długości ponad 2,8 km połączy zjazd autostradowy w miejscowości Siemiony z drogą powiatową Białotarsk – Lubień Kujawski w miejscowości Dziankówek. Wykonawcą robót jest firma DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Obecnie wykonywane są prace ziemne, korytowanie oraz podbudowa na bazie kamienia wapiennego. Zgodnie z założeniami nowe drogi zyskają nawierzchnie asfaltowe najpóźniej do końca kwietnia br.. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Radny Rady Miejskiej Andrzej Sierakowski podczas wizytacji placu budowy.

kslubieniankaW miniony weekend Polcalc Lubienianka Lubień Kujawski zaingerowała rundę wiosenną na stadionie w Lubieniu Kujawskim meczem z drużyną Wisły Dobrzyń. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy wynikiem 2-1. Był to pierwszy mecz drużyny z Lubienia Kujawskiego w nowych barwach tytularnego sponsora firmy Polcalc Sp z o.o. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

20180322 energia2Przy około 1,5 tysiąca budynków mieszkalnych w regionie pojawią się panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii będą też działać przy budynkach publicznych oraz placówkach medycznych. Zarząd województwa przyznał dofinansowanie na realizację 46 tego typu projektów ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród beneficjentów programu jest gmina Lubień Kujawski z kwotą dofinansowania 500 tys. zł. 

- Inwestycje w odnawialne źródła energii nie tylko generują oszczędności, ale dzięki zmniejszeniu emisji szkodliwych pyłów do atmosfery przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Większość projektów, na realizację których rozdysponowaliśmy wsparcie, dotyczy montażu takich instalacji bezpośrednio w gospodarstwach domowych ­ – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W wyniku rozstrzygniętego w lutym konkursu zarząd województwa rozdysponował 17,5 miliona złotych wsparcia z RPO na realizację 46 projektów dotyczących budowy mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, a także placówkach medycznych. Większość to przedsięwzięcia przygotowane przez samorządy lokalne i skierowane bezpośrednio do mieszkańców.

Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu --tutaj--

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 27.03.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: monitorowanie porządku na terenie całej gminy.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam