• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

bambinoFirma „Moje Bambino” Sp. z o.o. za kwotę 73 tys. zł. dostarczy nowy sprzęt i wyposażenie do przedszkola w Lubieniu Kujawskim. Zakupy realizowane będą w ramach projektu unijnego na wdrażanie, którego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu przyznał Gminie Lubień Kujawski ponad 100 tys. zł. dotacji. Gminie przyznano środki na zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD,  tablicy interaktywnej oraz sprzętu komputerowego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną także zajęcia dodatkowe z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz kompetencji społecznych. Realizację zadań planuje się do 31 sierpnia 2018 roku.

DSC 4542Zakończono prace budowlane związane z przebudową dwóch ogólnodostępnych placów zabaw w Lubieniu Kujawskim. Inwestycje zrealizowała firma SK - MEDICO Sebastian Ilczuk z Miączyna. Pierwszy plac zabaw wybudowany został przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Zadanie polegało na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni oraz montażu elementów zabawowych. Inwestycje o wartości 278 tys. zł. zrealizowano w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki i jest współfinansowana w 63,63% z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r.  Drugi plac zabaw wybudowano na miejscu dotychczasowego placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kujawskim. Plac zabaw o wartości 60 tys. zł. wybudowany został w tradycyjnej technologii – nawierzchni piaskowej.

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 08.05.2018 r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie wniosku.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

 

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 7.05.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: spotkanie z przedstawicielem Izb Rolniczych.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

 

31773210 2028955877322061 3981323817401188352 n

energiaEnerga S.A. informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej w następujących dniach i miejscach:

 

 

Dnia 18.05.2018

  • w godz. 08.30 do 12.30 stacja 15/0,4 kV Narty 8 obwód 200

 

 

stypendium500 tys. zł z Unii Europejskiej trafi do naszych szkół. Pieniądze przekaże Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach partnerskiego projektu sześciu gmin Powiatu Włocławskiego tj. Baruchowa, Boniewa, Chodcza, Izbicy Kujawskiej, Lubienia Kujawskiego oraz Lubrańca. Całkowita wartość projektu wynosi 3 mln zł. w tym 500 tys. zł. będzie miała do wykorzystania gmina Lubień Kujawski dla szkół w Lubieniu Kujawskim, Kłóbce, Kaliskach oraz Kanibrodzie. Pieniądze zostaną przeznaczone na zwiększenie szans i wyrównanie braków edukacyjnych uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy, oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni przyrodniczych. Zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach projektu będą realizowane od września 2018r. do czerwca 2020r. Przewiduje się, że z gminy Lubień Kujawski weźmie w nich udział 340 uczniów.

DSC 4533

Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Kaliska – Kamienna etap III. Inwestycje realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kutna. Zakres zadania obejmuje przebudowę w terminie do 17 lipca br. w/w drogi powiatowej w miejscowościach Kobyla Łąka oraz Kamienna poprzez jej poszerzenie, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz umocnienie poboczy. Inwestycja będzie trzecim i ostatnim etapem przebudowywanej drogi powiatowej zamykając tym samym przebudowę całej drogi Kaliska – Kamienna. Zadanie realizuje Powiat Włocławski w partnerstwie z Gminą Lubień Kujawski. Na zdjęciu Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki, Radny Powiatu Bogdan Domżalski, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach Jacek Czynszak oraz Janusz Perłowski podczas wizytacji placu budowy.

DSC 4527 CopyW dniu 26 kwietnia br. w Kanibrodzie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Tematem obrad komisji był postęp prac budowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. W ramach zaplanowanych prac wykonana została już nowa instalacja centralnego ogrzewania, oraz wymiana stolarki okiennej. Aktualnie trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadanie o wartości prawie 0,9 mln zł jest w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radymi Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim członkami Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Elżbietą Wojciechowską, Marzeną Zaborowską, Adamem Maciejewskim, Jackiem Kosmalskim oraz Andrzejem Sierakowskim.

DSC 4521Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kaliskach. W ramach prac wykonywana jest termomodernizacja budynku tj. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie pokrycia dachowego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż wewnątrz szkoły nowego oświetlenia typu LED oraz budowa na dachu budynków instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. z Brudzenia Dużego. Zadania są w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na zdjęciach burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, dyrektor szkoły Urszula Paczkowska oraz Radni Rady Miejskiej Marzena Zaborowska oraz Jarosław Woźniak podczas wizytacji wykonywanych prac.