• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Kompleks Pałacowy

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniach 23-24 czerwca burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński uczestniczył w obchodach zakończenia roku szkolnego. Uroczyste apele były okazją do podsumowań osiągnięć szkół w minionym roku szkolnym. Wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubień Kujawski osiągały liczne sukcesy.

W dniach zakończenia roku szkolnego burmistrz dziękował wszystkim nauczycielom za trud przekazywania uczniom wiedzy. Podziękowania kierowane były także dla rodziców za wspieranie dzieci i nauczycieli w procesie edukacyjnym. Burmistrz życzył udanych i bezpiecznych wakacji, spokojnego wypoczynku i dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Galeria zdjęć --tutaj--

W piątek 24 czerwca 2016 r. w Amfiteatrze nad Jeziorem Lubieńskim odbyła się Noc Świętojańska. W programie były m.in. wystepy dzieci i młodzieży oraz pokazy kuglarskie grupy Dragon FireShow z Centrum Kultury. Gośćmi specjalnymi był nauczycielski zespół taneczny z ZPO pod nazwą BEKAJ BAND. Do tańca przygrywał nam lokalny Dj Jonas oraz Zespół muzyczny ProRemix. Dla każdego uczestnika została przygotowana kiełbaska sponsorowana przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Galeria Zdjęć --tutaj--

8-letnia szkoła powszechną, w której edukacja wczesnoszkolna będzie w klasach I-IV oraz powrót do 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum - takie zmiany zapowiedziała w poniedziałek szefowa MEN Anna Zalewska. Reforma ma ruszyć jesienią 2017 r.


Więcej informacji --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 28.06.2016 r. (wtorek) o godzinie 0900 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: organizacja roku szkolnego 2016/2017 oraz remonty wakacyjne.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

W piątek 24 czerwca 2016 r. w OSP w Lubieniu Kuj. odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 15 par. 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły to wyjatkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych prze pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania pod adresem Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz aktu dekoracji dokonał Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński. Były również życzenia, kwiaty oraz tradycyjna lampka szampana z pięknie odśpiewanym "Sto lat". Miłym upominkiem słowno-muzycznym był występ dzieci i kadry z Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

Szanowym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lata życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szcunku dzieci i wnuków.

Galeria Zdjęć --tutaj--

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim przypomina, że jeżeli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy tzn. od 01 kwietnia 2016 r do 01 lipca 2016 r (włącznie), to świadczenie wychowawcze będzie wypłacone z wyrównaniem od 01 kwietnia 2016 roku.

Miejsce składania wniosków:

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim      

ul. Wojska Polskiego 22,

87-840 Lubień Kujawski

nr tel. 608 556 742 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej: zespołu pałacowo – parkowego z końca XIX w., wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A/1483, stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski, oznaczonej numerem działki 89/9, o pow. 6,3032 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00059699/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.195.000,00zł (słownie złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy,00/100).

Przetarg odbędzie w dniu 20 września 2016r. o godz. 900

w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 109.750,00 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 września 2016r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego we Włocławku Nr 05 9550 0003 2001 0075 3919 0009 w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Włocławek.

Od ceny uzyskanej w wyniku przetargu udzielona zostanie bonifikata w wysokości: 50%.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 49, I piętro, pok. 15, tel. (0-54) 230-46-88 oraz na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego: --tutaj--

Składamy serdeczne podziękowania służbie medycznej, policji, straży pożarnej, Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kłóbce i lokalnej społeczności za szybką, profesjonalną i bezinteresowną pomoc okazaną kierowcy autokaru, uczniom i nauczycielom naszej szkoły wracającym z wycieczki i uczestniczącym w wypadku. Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy do kierowcy autokaru za jego bohaterską postawę i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Z wyrazami szacunku i wdzięczności uczniowie, ich rodzice , nauczyciele oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza Jadwiga Stroniewska.

Więcej o zdarzeniu drogowym --tutaj--