• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 19.12.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: opracowanie planu pracy na 2017 rok.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

 

wigilijnykoncert2016

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 15.12.2016 r. (czwartek) o godzinie 800 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: opracowanie planu pracy na 2017 rok.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz 

Stolywigilijnekowal

DSC2W grudniu 2015r. LGD złożyło do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 do realizacji na obszarze trzynastu gmin powiatu włocławskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że LGD w czerwcu 2015r. rozszerzyło swój obszar działania o trzy nowe samorządy Gminę Baruchowo, Gminę Kowal oraz Miasto Kowal.

W kwietniu b.r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju (LSR). Strategia Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki zajęła 8 miejsce na 28 ocenionych uzyskując 210 punktów na 245 maksymalnych.

15370121 1338091459555000 3775366741734076361 oW dniu 11 grudnia br. nad Jeziorem Lubieńskim odbyła się pierwsza lubieńska kąpiel z Włocławskimi morsami. Morsy Kujawskie Włocławek przyjechały wykąpać się w Jeziorze Lubieńskim i zareklamować zimowe kąpiele wśród okolicznych mieszkańcówPomimo opadów deszczu impreza zgromadziła wiele osób a do wody weszło 10 nowych osób. W wydarzeniu uczestniczył m.in. burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński, który przemawiając do zgromadzonych dziękował wszystkim uczestnikom za udział w imprezie oraz głównym inicjatorom wydarzenia Panu Marcinowi Lewandowskiemu Dyrektorowi Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim oraz Krzysztofowi Michalskiemu Prezesowi GS w Lubieniu Kujawskim. 

komisjaoDnia 23 grudnia 2016 roku (piątek) o godzinie 13:30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XVIII Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

   

II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 – 2024.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2017 rok.

5. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Włocławskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.

7. Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o zmianę urzędowych nazw miejscowości Kretków, Nowe Czaple, Nowe Gagowy, Stare Gagowy, Krzewie Drugie, Narty-Piaski, Rzeżewo-Morzyce, Siemiony, Wola Olszowa-Parcele.

8. Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o zniesienie urzędowych nazw części miejscowości: Środkowa Wieś, W Łąkach, Druga Wieś, Durlatki, Durlaty, Janowo,  Lisianki, Maślanka, część Brzeziny, Mieczysławowo, Zimowizna, Babkowizna, Beszynek, Działkowicze, Kowaleczki, Kowalki, Łukomszczyzna, Nowy Młyn, Rumunki Bileńskie, Błota, Błędowo Duże, Błędowo Małe, Zazdrość, Bartczakowo, Charchocin, Kłóbskie Budy, Sosnowa, Budy Dąbrowskie, Dąbrowa, Ośrodek, Pieńki Dziankowskie, Teresinek, Borek, Kolonia Dziankówecka,  Żurawieniec, Jadwigowo,  Biłgoraj, Działkowicze, Golskie Holendry, Kukorek, Gole-Kolonia, Ameryka, Ciemne, Leopoldowo, Marianowo, Złodziejowo, Biernatki, Kobyla Łąka, Kolonia Lubieńska, Sołtysówka, Szachulec, Władysławowo, Długie, Józefatowo, Stefanów, Probostwo, Kociełek, Parcele Kobylskie, Stanisławów, Wiśniówka,  Necin, Orpiszewo, Krzyżówki, Lewandzin, Necin, Alojzówka, Dobra - Krzewie, Modliborek, Modlibórz - Parcele, Maksymilianowo, Sołtysówka, Bardówka, Błaszczykówka, Kolcówka, Kozłowizna, Działkowicze, Sarnowizna,  Rzeżewo Pierwsze, Rzeżewo Drugie, Rzeżewo Trzecie, Nowe Parcele, Nowe Morzyce, Ośmiorak, Myszki, Rumunki Szewskie, Rynek, Szewo Drugie, Szewo Małe, Szewo Pierwsze, Szewo Wielkie, Szewskie Budy, Grabina, Świerenka, Janowo, Włościany, Działkowicze, Dzięcielewo, Kolonia Wiktorowska, Wólka, Jarząbek, Roździeniec, Lubieńska Kolonia, Działkowce.

9. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

10. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

12. Interpelacje i zapytania Radnych.

13. Wolne wnioski, zapytania.

14. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

komisjaoPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 09.12.2016 r. (piątek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 08.12.2016 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

DSC 1335W dniu 6 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Lubieniu Kujawskim. W uroczystości udział wzięli m.in. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała,Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Starosta Włocławski Kazimierz Kaca, Burmistrz Chodcza Jarosław Grabczyński oraz Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński.

Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawicieli duchowieństwa oraz szefów służb mundurowych i instytucji, którzy, na co dzień współpracują z Policją.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji symbolicznie przekazał klucze kierownikowi nowo otwartego posterunku.  Budynek, w którym pracować będą policjanci poświęcił Proboszcz Parafii w Lubieniu Kujawskim ks. Dariusz Sieczkowski.

W reaktywowanym  Posterunku Policji w Lubieniu Kujawskim pracować będzie 6 funkcjonariuszy.

Po zakończeniu uroczystości w Lubieniu Kujawskim delegacje przemieściły się do Chodcza gdzie w dniu bieżącym również otwierano Posterunek Policji.

Galeria zdjęć --tutaj--