• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 0283W dniu 24 sierpnia br. burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński uroczyście powierzył dotychczasowemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kłóbce Panu Aleksandrowi Rutkowskiemu prowadzenie placówką na kolejnych 5 lat.

Powierzenie obowiązków poprzedzone zostało zgodnie z prawem konkursem na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce. Do konkursu mogła przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009. Nr 184, poz. 1436 ze zmianami). W odpowiedzi na konkurs wpłynęła 1 oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce wyłoniono kandydata w osobie Pana Aleksandra Rutkowskiego.

Gratulujemy!

DSC 0283