• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

bid bydgoszczBiuro Inżynierii Drogowej BID s.c. z Bydgoszczy za kwotę 21 tys. zł. zaprojektuje rozbudowę ul. Przejazd w Lubieniu Kujawskim. Biuro złożyło najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Planowany zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie koncepcji inwestycji, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, geodezyjne wydzielenie działki pod inwestycję (1 działka) oraz uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Włocławskiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.