• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

xiisesja2019W dniu 20 grudnia br. na posiedzeniu XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Radni Rady Miejskiej jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2020 rok. Planowane wydatki budżetu gminy w 2020 roku wyniosą ponad 41 mln zł. w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono ponad 11 mln zł. Głównymi kierunkami inwestycjami gminy w 2020 r. będą tradycyjnie inwestycje drogowe. Nowe drogi mają być budowane m.in. w miejscowościach Beszyn, Kaczawka, Kaliska, Kanibród, Lubien Kujawski, Wola Dziankowska. Kontynuowane mają być inwestycje w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim. Zaplanowano także środki na rewitalizację Lubienia Kujawskiego oraz miejscowości Kamienna.  W budżecie gminy planuje się ponadto m.in. budowę instalacji fotowoltaicznych oraz wydatki na fundusz sołecki. Po głosowaniu Burmistrz i Przewodniczący Rady podziękowali radnym za zgodne uchwalenie budżetu gminy za wsparcie i wyrozumiałość okazaną w fazie uzgadniania projektu budżetu oraz wyrazili nadzieję na czynną współpracę przy realizacji zadań budżetowych.