• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Jak co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 29 kwietnia 2015r. Ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu – Azbest 2015r. Gmina Lubień Kujawski otrzymała dotację na opracowanie „Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją na terenie Gminy Lubień Kujawski”. W tegorocznym Konkursie Ofert Azbest 2015! wpłynęło 394 ofert z czego 209 znalazło uznanie Komisji konkursowej.

Więcej Informacji --tutaj-- oraz --tutaj--