• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Prace związane z budową miejsca ogniskowego przy jeziorze Lubieńskim zbliżają się ku końcowi. Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, którego członkiem jest również Nasza Gmina, przewidywał wykonanie obiektu małej infrastruktury z miejscem ogniskowym.

 

Celem przedsięwzięcia jest promocja Lokalnych Grup Rybackich z województwa kujawsko-pomorskiego oraz rozwój obszaru LGR poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej.

Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowane w ramach Środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2014.

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 103.369,33

Udział środków finansowych krajowych w operacji: 34.456,45 

Galeria Zdjęć --tutaj--