• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W piątek 24 czerwca 2016 r. w OSP w Lubieniu Kuj. odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 15 par. 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły to wyjatkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych prze pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania pod adresem Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz aktu dekoracji dokonał Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński. Były również życzenia, kwiaty oraz tradycyjna lampka szampana z pięknie odśpiewanym "Sto lat". Miłym upominkiem słowno-muzycznym był występ dzieci i kadry z Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

Szanowym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lata życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szcunku dzieci i wnuków.

Galeria Zdjęć --tutaj--