• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 3 czerwca 2016 w ZPO miał miejsce finał projektu gimnazjalnego „ Lubień Kujawski w PRL”.  Projekt realizowała grupa, której opiekunem był p Andrzej Dominowski w składzie: Sebastian Lewandowski, Kamila Mikulska, Alicja Sochaczewska, Kaja Sosnowska, Joanna Sulikowska oraz Angelika Żychlewicz.

Projekt polegał na organizacji imprezy, w której społeczność miasta będzie mogła przypomnieć sobie minioną epokę.  Instytucje takie jak parafia, szkoła, biblioteka, gminna spółdzielnia, ochotnicza straż pożarna, dom dziecka  oraz  centrum kultury wystawiały swoje kroniki, dokumenty, fotografie itp. Dodatkowo Galeria Kujawska z Kowala oraz p. Dariusz Jaskólski przygotowali wystawy dotyczące życia codziennego w PRL. Piękne dekoracje stołówki szkolnej wykonały p. Anna Bielec i Agnieszka Krzyżyńska. Na parkingu przed szkoła stanęły samochody i motocykle z minionej epoki. Dla gości przygotowano również poczęstunek pod hasłem „ smaki PRL” przygotowany przez p. Huberta Jankowskiego.  

Galeria zdjęć --tutaj--

 

W programie imprezy znalazły się:

 • Prezentacja „Lubień Kujawski w PRL” przygotowana przez grupę projektową, w które zaprezentowano ok. setki zdjęć Lubienia i jego mieszkańców
 • Występy wokalne dziewcząt z grupy projektowej Kai Sosnowskiej, Alicji Sochaczewskiej i Angeliki Żychiewicz oraz gościnne gitarzysty Szymona Żakowieckiego
 • Występ wybitnego satyryka p. Jana Pietrzaka
 • Wypowiedź pisarza i regionalisty kujawskiego Antoniego Łukasiewicza na temat jego młodości w Lubieniu
 • Premiera i wręczenie każdemu przybyłemu folderu „Lubien Kujawski. Historia”, który zawiera fragmenty powstającej monografii miasta autorstwa p. Andrzeja Dominowskiego

Organizatorzy dziękują osobą zarządzającymi instytucjami, które stworzyły wystawy za zaangażowanie i udostępnienie zwiedzającym najcenniejszych pamiątek. Szczególne podziękowania kierujemy do dyrektor ZPO p. Krystynie Ziemińskie za nieustające wsparcie całej inicjatywy oraz p. Robertowi Paczkowskiemu, dyrektorowi  biblioteki za nagłośnienie imprezy i wsparcie grupy na etapie planowania i przygotowania imprezy. Panu Marcinowi Kubisztalowi dyrektorowi Centrum Kultury za użyczenie ekranu umożliwiającego pokaz prezentacji. Pani Alicji Sadowskiej za przygotowanie wokalne młodzieży.  Paniom Agnieszce Bednarek i Ewie Stasiak za zaangażowanie i nieustanne wspieranie inicjatywy. Paniom Beacie Myszkowskiej, Katarzynie Jastrzębskiej, Edycie Smolińskiej  i Justynie Paczkowskiej za atmosferę, którą stworzyły przy szkolnej wystawie. Gościa dziękujemy za liczne przybycie i wiele dobrych słów. Na kocu zamieszczamy listę sponsorów, którzy wsparli naszą inicjatywę i dziękujemy za wiarę w naszą grupę i nasz pomysł.

 

Sponsorzy imprezy:

1. Miejska Komisja Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

2. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim

3. Sz. P.  Mirosław Gawłowski

4. Nauczyciele i pracownicy ZPO w Lubieniu Kujawskim

5. Sz. P. Marek Wiliński

6. Przedsiębiorstwo POLCALC

7. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa

8. Ks. Karol Kolęda

9. Sz. P. Bogdan Domżalski

10. Pracownicy Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska”

11. Sz. P. Marek Jaskulski

12. Sz. P. Elżbieta Wojciechowska

13. Sz. P. Elżbieta Karbowska

14. Sz. P. Jan Szelągowski

15. Minimarket GROSZEK

16. Sz. P. Magdalena Kubisztal

17. Sz. P. Barbara Gapińska

18. Sz. P. Longina Durys

19. Sz. P. Bogdan Marciniak

20. Sz. P. Ewa Krokowska

21. Sz. P. Szymon Dominowski