• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Rys.3 PZT page 001Biuro projektów Budowlanych z Bydgoszczy na zlecenie Gminy Lubień Kujawski opracowało dokumentację projektową oraz uzyskało decyzję realizacyjną w trybie specustawy drogowej na realizację zadania polegającego na rozbudowie ulicy Pogodnej oraz Szkolnej wraz z budową parkingu przy cmentarzu w Lubieniu Kujawskim. W ramach opracowanej dokumentacji i uzyskanej decyzji gmina przejmie część nieruchomości prywatnych pod drogę oraz parking wraz z łącznikiem ulicy Pogodnej oraz Szkolnej. Realizację zadania planuje się w latach 2020 -2021.

Rys.3 PZT page 001