• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 

W dniu 17 lipca  br. Starosta Włocławski Pan Kazimierz Kaca, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński, Przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku Pan Marek Jaskulski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu we Włocławku Pan Zygmunt Wierzowiecki dokonywali bieżącego monitoringu postępu prac inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski” oraz prac dotyczących remontu drogi powiatowej w miejscowości Kanibród. Powiat Włocławski jest partnerem Gminy Lubień Kujawski przy realizacji inwestycji przebudowy w/w dróg gminnych oraz partycypuje w kosztach inwestycji w kwocie 200 tys. zł. Udział partnera przy realizacji inwestycji był jednym z kryteriów oceny projektu przy ubieganiu się o dotację na inwestycję z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych.