• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Burmistrz Lubienia Kujawskiego informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016r.  wydawane i przyjmowane będą wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego Rodzina 500+. Na mocy omawianej ustawy świadczenie będzie wynosić 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Za realizację programu odpowiedzialny będzie w gminie Lubień Kujawski -Ośrodek Pomocy Społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Prawo do świadczenia na drugie i kolejne dziecko przysługuje bez względu na dochód.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy – tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. – rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Druki wniosków przyjmowane i wydawane będą z  uwagi na dogodne warunki lokalowe w budynku Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim! (pokój świadczeń rodzinnych), w godzinach:

Dzień Tygodnia Godzina Otwarcia Godzina Zamknięcia
Poniedziałek 07:30 15:30
Wtorek 07:30 16:00
Środa 07:30 15:30
Czwartek 07:30 15:30
Piątek 07:30 15:00

Dodatkowo druki można pobrać ze strony internetowej www.mpips.gov.pl Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć także za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek  o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Osoby, które nie korzystają ze świadczeń rodzinnych prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych, aktów urodzenia dzieci oraz numer konta bankowego (dotyczy to osób, które chcą aby należne im świadczenia były przekazywane na rachunek bankowy).

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 608 556 742

W dniu dzisiejszym została utworzona zakładka programu Rodzina 500+ na stronie Urzędu Miejskiego w Menu Głównym witryny, gdzie można uzyskać więcej informacji oraz pobrać wniosek.