• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

bipBurmistrz Lubienia Kujawskiego Zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku wprowadził z dniem 1 lutego 2019 roku nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. Zmiany w regulaminie są wynikiem potrzeby usprawnienia procesów zarządzania w urzędzie jak również potrzebą dostosowania struktury organizacyjnej urzędu do nowych regulacji prawnych. Główne zmiany regulaminu dotyczą m.in. przypisania Referatowi Oświaty spraw związanych z zarządzaniem nowa jednostką budżetową tj. żłobkiem samorządowym powoływanym przez gminę w 2019 roku. Przypisania Referatowi Inwestycji spraw związanych z koordynacją wdrażania rządowego programu „Czyste Powietrze” oraz spraw rolnych w szczególności pomocy rolnikom w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych takich jak m.in. susza czy wymarznięcia. Wydzielenia z Referatu Inwestycji oraz Referatu Organizacyjnego stanowisk bezpośrednio podległych Burmistrzowi odpowiedzialnych za drogi i obsługę rady. Zmian dokonano także na dwóch stanowiskach kierowniczych tj. Referatu Oświaty, którym pokieruje Pan Rafał Balcerowski oraz Referatu Inwestycji, którym pokieruje Pan Jakub Tomczak. 

Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim --tutaj--