• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Pięciu kandydatów złożyło swoje aplikacje na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Aplikacje złożono w odpowiedzi na ogłoszony przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego w dniu 8 marca br. nabór na to stanowisko. Osoba chcąca ubiegać się o stanowisko musiała posiadać m.in. wykształcenie wyższe oraz trzy letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto osoba przystępująca do naboru musiała przedstawić koncepcję funkcjonowania i rozwoju Centrum. Teraz wszystkie aplikacje zostaną ocenione formalnie a następnie z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Nazwisko dyrektora Centrum poznamy najprawdopodobniej 4 kwietnia br. tj. w dniu oficjalnego rozpoczęcia działalności jednostki.

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim powstaje z połączenia Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim z Wiejską Świetlicą Środowiskową w Kamiennej, co rozpoczęto Uchwałą Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia w/w instytucji kultury.

Połączenie Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej w jedna instytucje łączy się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury oraz upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowaniu  działalności kulturalnej.

Nowa instytucja będzie miejscem, gdzie opracowana zostanie wspólna polityka rozwoju kultury na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski.