• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku powiadamia hodowców przeżuwaczy (bydło, owce, kozy) o konieczności informowania właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.