• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiktorowo. Odcinek drogi ok 1,5 km zlokalizowany jest na terenie gminy Lubień Kujawski, mający swój początek w km 0+000, którą stanowi krawędź nawierzchni drogi gminnej Wiktorowo - Błędowo nr 190 401 klasy L, natomiast koniec to km 1+455 projektowanego odcinka. Droga wypełnia pas drogowy ciągu drogi gminnej na odcinku 1455.00 m. Zapewnia dojazd do posesji, terenów zlokalizowanych wzdłuż tej drogi. Jest odcinkiem ciągu drogowego przebiegającego istniejącym śladem drogi gruntowej. Zadanie ma być zrealizowane do 31 sierpnia 2015 roku.

Więcej informacji --tutaj--