• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Gmina Lubień Kujawski informuje mieszkańców miejscowości Kaliska, Gole o możliwości przyłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej gminnej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenie nieruchomości do sieci wykonuje osoba zainteresowana na własny koszt po zgłoszeniu i uzgodnieniu tego przedsięwzięcia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim.

Osoba do kontaktu: Henryk Komorowski, tel: 602-232-991