• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

sołtysZ dniem 2 kwietnia br. na terenie gminy Lubień Kujawski rozpoczynają się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich kadencji 2018 – 2023. Wybory odbywają się na podstawie zarządzenia burmistrza i potrwają do 10 maja br. Tegoroczne wybory odbędą się w oparciu o nowe statuty sołectw uchwalone w bieżącym roku przez Rade Miejską w Lubieniu Kujawskim. Nowe statuty przewidują zaktualizowane regulacje prawne jak np. wydłużoną 5 letnią kadencję analogicznie jak w przypadku władz samorządowych. 

Harmonogram spotkań sołeckich --tutaj--

Statuty sołectw --tutaj--