• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

20191017 103200W dniu 17 października br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim odbyło się spotkanie dotyczące omówienia założeń technicznych dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do planowanej do realizacji na terenie gminy kopalni soli.  W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele inwestora kopalni soli na terenie gminy firmy PKN Orlen tj. pełnomocnik zarządu Józef Kubiak, dyrektor Biura Logistyki Halina Witasik, specjalista Anna Kempczyńska, wykonawca dokumentacji projektowej Renata Krajczewska – Jedrusiak, burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz kierownik referatu inwestycji Jakub Tomczak.

20191017 103200