• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

odrZgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, teren gminy Lubień Kujawski został uznany jako zagrożony suszą rolniczą dla upraw zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe na glebach I kategorii oraz zboża jare i rzepak i rzepik na glebach II kategorii..

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający wyżej wymienione uprawy rolne, w których wystąpiła susza mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy  w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2019 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią) z 3 ostatnich lat.

Informacje o wystąpieniu skutków suszy oraz szacunkowe dane proszę przekazać do Urzędu Miejskiego pok. nr 17 do dnia 19 lipca 2019r. lecz najpóźniej na trzy dni przed skoszeniem roślin, tak aby Gminna komisja mogła sporządzić protokół strat w danej uprawie.

Sprawę prowadzi – Pan Krzysztof Lach, tel. 602-432-566

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz do pobrania poniżej: 

SUSZA 2019 - WNIOSEK

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o poniesionych koszt. niezebr. plonów