• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

sianokiszonkaUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, iż dnia 17.06.2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 11.00 na placu przy skrzyżowaniu DK1 i drogi powiatowej na Kanibród odbędzie się zbiórka odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych powstających w gospodarstwach rolnych.

Każdy Rolnik otrzyma kartę przekazania odpadu, dowód prawidłowej utylizacji odpadów poprodukcyjnych, przydatny w przypadku przeprowadzenia w gospodarstwie kontroli zewnętrznych.

 

Przyjmowane będą takie odpady jak:

 1. folia po sianokiszonce,
 2. folia po nawozach mineralnych,
 3. worki big – bag,
 4. opakowania po środkach ochrony roślin.

Należy oczyścić folię z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń.
Należy zmniejszyć objętość odpadów poprzez złożenie folii (w ten sposób możemy ograniczyć zajmowane przez nią miejsce w kontenerze).
Wstępnie oszacować ilość przekazywanych odpadów.

Odpady te można przekazać nieodpłatnie.

Nie należy dorzucać innych odpadów niewymienionych powyżej.

Prosimy o przygotowanie danych rolnika, w celu wypisania karty przekazania odpadu.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 600 057 302.