• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 13.05.2015 r. (środa) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław

W dniu 3 maja 2015 r. w naszej gminie, odbyły się uroczystości związane z obchodami „Dnia Strażaka” i święta ich patrona św. Floriana. W kościele parafialnym p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim zgromadzili się druhowie z jednostek OSP z Lubienia Kujawskiego oraz Morzyc. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe: OSP, Zespołu Szkół Podstawowych z Lubienia Kujawskiego, harcerzy oraz Koła Łowieckiego „Kuropatwa”. Po zakończeniu uroczystości w kościele, strażacy i goście spotkali się w sali OSP w Lubieniu Kujawskim. Wśród zaproszonych gości byli obecni: przewodniczący rady miejskiej Lubienia Kujawskiego – p. Marek Małachowski, proboszcz parafii w Lubieniu Kujawskim - ks. Dariusz Sieczkowski, ks. Karol Kolenda oraz myśliwi z koła łowieckiego „Kuropatwa” w Lubieniu Kujawskim.

Natomiast na msze świętą w kościele parafialnych w Kłóbce p.w. Św. Prokowa, przybyli druhowie z OSP w Bilnie oraz Krzewie z pocztami sztandarowymi. Po wspólnej modlitwie i przekazaniu życzeń z okazji „Dnia Strażaka”, strażacy kontynuowali obchody swego święta w remizie OSP w Bilnie. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Lubienia Kujawskiego – p. Marek Wiliński, z-ca przewodniczącego rady powiatu we Włocławku – p. Zygmunt Wierzowiecki, radny rady powiatu włocławskiego – p. Bogdan Domżalski, proboszcz parafii w Kłóbce - ks. Leszek Buczkowski oraz księża seniorzy - ks. kanonik Alojzy Siedlecki i ks. prałat Jan Fornalczyk, darczyńcy i sponsorzy jednostki OSP Bilno. Podczas spotkania, 11 druhów zostało odznaczonych brązowymi, srebrnymi i złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa, przez burmistrza Lubienia Kujawskiego oraz prezesa zarządu miejsko-gminnego OSPRP – p. Jacka Kosmalskiego.

Autor tekstu Pan Jacek Kosmalski

Galeria zdjęć wykonanych przez Pana Tomasz Gawrysiaka --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 12.05.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: organizacja spotkania z młodzieżą.

 

                                                           Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku powiadamia hodowców przeżuwaczy (bydło, owce, kozy) o konieczności informowania właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest dostawa (wynikająca z bieżącego zapotrzebowania) kruszywa mineralnego - żwiru łamanego frakcji 0 - 31,5 mm przeznaczonego na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Lubień Kujawski w 2015 roku, w ilości 2500 ton, realizowana pojazdami wyposażonymi w urządzenia samowyładowcze, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Oferty w przetargu można składać do 15 maja 2015 roku. Planujemy, że kruszywo trafi na drogi w czerwcu br.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanej koparko-ładowarki FIAT–HITACHI, model FB 200.2 wraz z dodatkowym osprzętem.

 

 

Treść ogłoszenia

Załącznik nr. 1 do ogłoszenia

Załącznik nr. 2 do ogłoszenia

Załącznik nr. 3 do ogłoszenia

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 135 w wyborach do Rad Powiatowych Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, została powołana uchwałą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w dniu 29.04.2015 r. W składzie Komisji znaleźli się:

 

 1. Sołtysiński Sławomir - przewodniczący
 2. Pieczkowska Ewa – zastępca przewodniczącego
 3. Rudnicka Karolina - sekretarz
 4. Antczak Bożena
 5. Pisarska Karolina

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 135 w Lubieniu Kujawskim powołana na wybory do Rad Powiatowych Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej pełni dyżury w godz. od 7:30 do 15:30, w piątek do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim. Zgłoszenia kandydatów do Rad Powiatowych przyjmowane są do dnia 11.05.2015 r. (poniedziałek) do godz. 15:30.