• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

zaproarimr

podtopieniaW związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne rozmięknięcia gleby i lokalne podtopienia, a tym samym niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin, uprzejmie prosimy o zgłoszenie się właścicieli podtopionych gospodarstw z terenu Gminy Lubień Kujawski oraz podanie danych dotyczących:

 1. Właściciela gospodarstwa podtopionego.
 2. Powierzchni podtopień.
 3. Areału z którego nie zebrano plonów.
 4. Głównych upraw, których zbioru nie dokonano.
 5. Szacunkowej wartość nie zebranych plonów.
 6. Areału, na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych.
 7. Areału, na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych.

Zebrane informacje pozwolą na zobrazowanie i ocenę sytuacji w naszym województwie. Dane te będą podstawą do ewentualnego wystąpienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do MRiRW o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw. 

Zgłoszenia przyjmujemy w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

 

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim jest uruchomiony punkt informacyjno – doradczy, w którym można uzyskać kompleksową pomoc w wypełnianiu wniosków o unijne dotacje obszarowe, czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego. W dniu 03.07.2017 roku (poniedziałek) w godz. od 8:00 do 15:00 przyjmować interesantów będzie Pani Jolanta Zakrzewska-Pesta z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ośrodek Doradztwa Rolniczego pełni dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

przymrozkiUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje rolników poszkodowanych w wyniku przymrozków  wiosennych, które wystąpiły na przełomie kwietnia – maja 2017 roku o możliwości składania wniosków w celu oszacowania szkód do dnia 26.05.2017 roku, pok. nr 20 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.

Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie złożonym do ARiMR w 2017r. Po otrzymaniu wypełnionych wniosków Komisja Gminna przystąpi do szacowania strat. Rolnicy, którzy nie złożą wniosku w wyznaczonym terminie nie będą mieli sporządzonego protokołu z szacowania strat w uprawach rolnych.  

Ponadto rolnicy, którzy planują zaoranie plantacji powinni zgłosić likwidację uprawy w Urzędzie Gminy, ponieważ plantacje zlikwidowane a niezgłoszone nie będą mogły być oszacowane przez Komisję Gminną.           

drobMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie, które uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie. 
Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 6 kwietnia 2017 r.
 

informacjadlarolnikow

drobNa terenie naszego powiatu rozpoczęły się kontrole weterynaryjne. Jest to wynikiem pojawienia się ptasiej grypy Typ wirusa H5N8. Służby weterynaryjne sprawdzać będą stan drobiu oraz przestrzeganie zasad zabezpieczenia min. zasady przechowywania pasz, odosobnienia ptaków, zabezpieczenie matami wejść lub wjazdów, stosowania odzieży ochronnej.

Przypominamy aby:

 1. Wstrzymać się od wypuszczania drobiu na zewnątrz kurnika;
 2. Zabezpieczać paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Nakazy dotyczą również hodowców gołębi!

Za nie przestrzeganie zaleceń stosowane będą kary 0,2 do 0,8 średniego wynagrodzenia miesięcznego brutto, tj. około 1000 zł.

Przypominamy o konieczności zgłoszeń ilości drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku na załączonym druku --tutaj--

 

105e0arimrOgłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r.

Więcej informacji --tutaj--