• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Program ,,Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku.

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadza w życie program ,,Rodzina 500 plus” w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę (w rodzinach, gdzie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne) otrzymają wsparcie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wniosek o wsparcie będzie można złożyć już 1 kwietnia osobiście w siedzibie Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 22, 87-840 Lubień Kujawski oraz za pomocą systemu teleinformatycznego.    

Jeżeli osoba złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia w wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016r.

Informacje na temat Programu ,,Rodzina 500 plus” można uzyskać pod numerem tel. 608 556 742.

W plikach poniżej materiały informacyjne dotyczące programu ,,Rodzina 500 plus”.

 

Informator "Rodzina 500 plus"

Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku"

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Od kiedy i jak można składać wnioski?

Uwaga!

Wnioski będą dostępne już od 01 kwietnia 2016 roku w:

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 22

w godzinach od  7.30 do 15.30 ( pon. .śr., czw.)

w godzinach 7.30-16.00 (wtorek)

w godzinach 7.30- 15.00 (piątek)

Komu
przysługuje wniosek?

Świadczenie  wychowawcze przyznawane będzie w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę (w rodzinach, gdzie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne) otrzymają wsparcie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Jak wypełnić wniosek?

Najprostsze jest wypełnienie wniosku na świadczenia na drugie i kolejne dziecko. Musimy wpisać w nim:

 • dane osobowe rodzica (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer telefonu)
 • wymienić trzeba będzie też pozostałych członków rodziny: małżonka/partnera, pełnoletnie rodzeństwo do osiągnięcia 25. roku życia (w przypadku niepełnosprawnych dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności także powyżej tej granicy wiekowej)

Znacznie więcej informacji podać muszą osoby starające się o otrzymanie świadczenia na pierwsze dzieckoOprócz właściwego urzędu skarbowego każdego z członków rodziny wskazać należy m.in;

 • czy dochody rodziny wzrosły lub spadły (np. utrata pracy sprawiła, że zmieniły się dochody rodziny i kryterium dochodowe za ostatnie miesiące uprawnia do pobierania świadczenia na pierwsze dziecko)
 • potwierdzić, że wiedzą, komu i na jakich zasadach przysługuje świadczenie (poinformować, czy dziecko nie mieszka poza granicami Polski)
 • informacje o dochodach otrzymywanych z prowadzonego przez rodzinę gospodarstwa rolnego, renty, emerytury i zasiłków kombatanckich, pieniądzach zarobionych poza Polską, alimentach, dietach, ekwiwalentach za deputaty węglowe, pomocy socjalnej, stypendiach (studenckie, doktoranckie, sportowe, szkolne)
 • podać należy także, gdzie osoba ubiegająca się o świadczenie opłaca składki zdrowotne (ZUS, KRUS czy inny z systemów np. system wojskowy)
 • dodatkowe dokumenty muszą złożyć także osoby samotnie wychowujące dziecko (o wysokości zasądzonych alimentów), cudzoziemcy (zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce) oraz rodzice adopcyjni (dokumenty dotyczące przysposobienia)

  UWAGA!!!

  W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 2016r. do 30.09.2017r. podstawą ustalenia dochodu rodziny jest rok 2014.

Termin
składania

wniosku

Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia. 
Pozwoli to uniknąć kolejek i zapewnić płynność wypłat.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Uzyskanie informacji

Informację na temat Programu ,,Rodzina 500 plus” uzyskać można w:
Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim        
ul. Wojska Polskiego 22,
87-840 Lubień Kujawski
lub pod numerem telefonu 608 556 742