• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 3 maja 2015 r. w naszej gminie, odbyły się uroczystości związane z obchodami „Dnia Strażaka” i święta ich patrona św. Floriana. W kościele parafialnym p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim zgromadzili się druhowie z jednostek OSP z Lubienia Kujawskiego oraz Morzyc. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe: OSP, Zespołu Szkół Podstawowych z Lubienia Kujawskiego, harcerzy oraz Koła Łowieckiego „Kuropatwa”. Po zakończeniu uroczystości w kościele, strażacy i goście spotkali się w sali OSP w Lubieniu Kujawskim. Wśród zaproszonych gości byli obecni: przewodniczący rady miejskiej Lubienia Kujawskiego – p. Marek Małachowski, proboszcz parafii w Lubieniu Kujawskim - ks. Dariusz Sieczkowski, ks. Karol Kolenda oraz myśliwi z koła łowieckiego „Kuropatwa” w Lubieniu Kujawskim.

Natomiast na msze świętą w kościele parafialnych w Kłóbce p.w. Św. Prokowa, przybyli druhowie z OSP w Bilnie oraz Krzewie z pocztami sztandarowymi. Po wspólnej modlitwie i przekazaniu życzeń z okazji „Dnia Strażaka”, strażacy kontynuowali obchody swego święta w remizie OSP w Bilnie. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Lubienia Kujawskiego – p. Marek Wiliński, z-ca przewodniczącego rady powiatu we Włocławku – p. Zygmunt Wierzowiecki, radny rady powiatu włocławskiego – p. Bogdan Domżalski, proboszcz parafii w Kłóbce - ks. Leszek Buczkowski oraz księża seniorzy - ks. kanonik Alojzy Siedlecki i ks. prałat Jan Fornalczyk, darczyńcy i sponsorzy jednostki OSP Bilno. Podczas spotkania, 11 druhów zostało odznaczonych brązowymi, srebrnymi i złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa, przez burmistrza Lubienia Kujawskiego oraz prezesa zarządu miejsko-gminnego OSPRP – p. Jacka Kosmalskiego.

Autor tekstu Pan Jacek Kosmalski

Galeria zdjęć wykonanych przez Pana Tomasz Gawrysiaka --tutaj--

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 12.05.2015 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: organizacja spotkania z młodzieżą.

 

                                                           Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Wojciechowska Elżbieta

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku powiadamia hodowców przeżuwaczy (bydło, owce, kozy) o konieczności informowania właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest dostawa (wynikająca z bieżącego zapotrzebowania) kruszywa mineralnego - żwiru łamanego frakcji 0 - 31,5 mm przeznaczonego na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Lubień Kujawski w 2015 roku, w ilości 2500 ton, realizowana pojazdami wyposażonymi w urządzenia samowyładowcze, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Oferty w przetargu można składać do 15 maja 2015 roku. Planujemy, że kruszywo trafi na drogi w czerwcu br.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanej koparko-ładowarki FIAT–HITACHI, model FB 200.2 wraz z dodatkowym osprzętem.

 

 

Treść ogłoszenia

Załącznik nr. 1 do ogłoszenia

Załącznik nr. 2 do ogłoszenia

Załącznik nr. 3 do ogłoszenia

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 135 w wyborach do Rad Powiatowych Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, została powołana uchwałą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w dniu 29.04.2015 r. W składzie Komisji znaleźli się:

 

 1. Sołtysiński Sławomir - przewodniczący
 2. Pieczkowska Ewa – zastępca przewodniczącego
 3. Rudnicka Karolina - sekretarz
 4. Antczak Bożena
 5. Pisarska Karolina

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 135 w Lubieniu Kujawskim powołana na wybory do Rad Powiatowych Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej pełni dyżury w godz. od 7:30 do 15:30, w piątek do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim. Zgłoszenia kandydatów do Rad Powiatowych przyjmowane są do dnia 11.05.2015 r. (poniedziałek) do godz. 15:30.

Burmistrz Lubinia Kujawskiego informuje mieszkańców miasta i gminy Lubień Kujawski, że w dniu 12 maja br. w godz. 6.00-19.00 lub 13 maja br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE-KAPER 15/1. Jednym z elementów przedsięwzięcia będzie epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z tym zostanie przeprowadzony trening ćwiczebny systemu alarmowania i ostrzegania.

W trakcie prowadzonego ćwiczenia  systemu alarmowania mogą zostać włączone  syreny alarmowe za pośrednictwem których będą podane dwa sygnały ćwiczebne

a) ogłoszenie alarmu (dźwięk modulowany przez okres trzech minut)

b) odwołanie alarmu (dźwięk ciągły przez okres trzech minut)

Alarmy będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny