• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

W dniu 22 kwietnia 2015 roku odbyło się zebranie Miejskie Miasta Lubień Kujawski mające na celu wybór Przewodniczącego i Rady Samorządu Mieszkańców, które to spotkanie zakończyło cykl tzw. spotkań wyborczych sołtysów. Tym samym znamy już wszystkie nazwiska sołtysów oraz składy rad sołeckich kadencji 2015 – 2019. Średnia frekwencja wyborcza w gminie wyniosła 21.91%. Najwyższą frekwencję odnotowano w sołectwie Błędowo tj. 51,58% natomiast najniższą w sołectwie Kaliska tj. 6,29%. Na szczególną uwagę zasługuje zainteresowanie, jakim cieszyło się zebranie Miejskie Miasta Lubień Kujawski, w którym udział brało prawie 180 osób.

Galeria zdjęć ze spotkania w dniu 22 kwietnia 2015 roku --tutaj--

Wykaz Sołtysów oraz Przewodniczącego Rady Samorządu Mieszkańców --tutaj--

Skład Rad Sołeckich oraz Rady Samorządu Mieszkańców --tutaj--

Gmina Lubień Kujawski otrzyma jeszcze w tym roku prawie 250 tys. złotych unijnej dotacji na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce. W ramach projektu unijnego, którego ocena została właśnie pozytywnie zakończona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu zaplanowano m.in. organizację placów zabaw za kwotę 54 002,10 zł , dostosowanie pomieszczeń (łazienek) 8 344,29 zł, zakup wyposażenia (zakup wyposażenia do kuchni, odkurzaczy, mebli do oddziałów przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu ICT - komputery, laptopy, tablice interaktywne, kserokopiarki, zakup sprzętu audiowizualnego - radia CD, odtwarzacze DVD, aparat fotograficzny) - 186 550,93 zł. Projekt wdrażany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach będzie miał na celu podniesienie, jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w gminie Lubień Kujawski poprzez dostosowanie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym (głównie 3-4 latków).

Gmina Lubień Kujawski przy współpracy ze Starostwem Powiatowym we Włocławku rozpoczęła realizację prac porządkowych w parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie. W pierwszej kolejności został odczyszczony staw znajdujący się w centrum parku następnie będą prowadzone prace pielęgnacyjne zieleni parkowej. Park, którego właścicielem jest Gmina Lubień Kujawski stanowi dobro kultury narodowej i jest wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku, jako zabytkowy park podworski z przełomu XIX/XX wieku w Rzeżewie. Planuje się, że prace porządkowe potrwają do jesieni.

Aby obejrzeć zdjęcia kliknij --tutaj--

Burmistrz Lubienia Kujawskiego informuję o trwających pracach nad dokumentem pn. „Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2018”. Powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Aktualnie wystąpiono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu. Po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień, projekt dokumentu zostanie wyłożony do wglądu mieszkańcom gminy, a następnie przekazany celem uchwalenia przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim.

W dniu 20.04.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim zostały wylosowane składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych powołane do przeprowadzenia głosowania na terenie Gminy Lubień Kujawski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

 

Treść zarządzenia oraz skład komisji do pobrania --tutaj--

Informuje się, że losowanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Lubień Kujawski odbędzie się w dniu 20.04.2015 r. o godz. 10:00 w sali nr 11 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. Serdecznie zapraszamy.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 21.04.2015 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: ochrona środowiska terenów wiejskich przed zwierzyną dziko żyjącą (spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich).

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania organizuje Festiwal Orkiestr Dętych, który odbędzie się dnia 31 maja 2015 roku na Stadionie Miejskim w Chodczu. Festiwal ma na celu promocję naszego regionu oraz aktywizację mieszkańców. Zainteresowane Orkiestry z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek), które chciałyby wziąć udział w Festiwalu prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie do biura Stowarzyszenia na adres: ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń , faksem 54 284 66 69 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 maja 2015 roku.

Do pobrania: Karta Zgłoszeniowa