• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

72472766 2545105332202861 9028436708378542080 o11 października 2019r. uczniowie pod kierunkiem p. Barbary Andrzejewskiej, p. Aleksandry Tuszyńskiej i p. Agnieszki Woźniak - Grabowskiej przygotowali przedstawienie, w którym uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie docenili trud i zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły oraz podkreślili swoją wdzięczność za codzienną pracę, poświęcenie, troskę o dobro wychowanków.

Po występach uczniów głos zabrał dyrektor p. Aleksander Rutkowski, który mówił o trudnej, ale pięknej pracy nauczyciela. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście przewodniczący Rady Powiatu p. Zygmunt Wierzowiecki, kierownik referatu oświaty w Lubieniu Kuj. p. Rafał Balcerowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Beata Ostrowska. Pan Dyrektor wręczył również nagrody wyróżnionym nauczycielom: p. Honoracie Moraczewskiej, p. Jadwidze Rutkowskiej i p. Agnieszce Telenda. Gratulujemy!

"Dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie." Uczniowie.

Galeria zdjęć na stronie FB Zespołu Szkół w Kłóbce --tutaj--

drogiGmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaczawka. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 4 listopada br. do godz. 13:00. Zadanie obejmuje przebudowę w/w drogi gminnej o łącznej długości prawie 1 km. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania środkami z budżetu państwa w ramach Funduszu dróg samorządowych – edycja 2019 w wysokości 50% wydatków. Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

 

komisjaoPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 25.10.2019 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżace.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

krusOd dnia 1 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

Więcej informacji na stronie KRUS --tutaj--

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 23.10.2019r. (środa) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatków na 2020 rok.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

IMG 20191015 WA0034Dzienny Dom Senior+ skupia w swych szeregach osoby powyżej 60 roku życia. Placówka dostosowana jest na przebywanie 30 uczestników. Seniorzy w ostatnich trzech tygodniach uczestniczyli w różnorodnych zajęciach. Brali udział w warsztatach z rękodzieła, kulinarnych, warsztatach z pielęgnacji urody, fotograficznych, uczyli się języka angielskiego. Odbyły się pogadanki z pielęgniarką, która przy okazji mierzyła ciśnienie i jest naszym dobrym duchem w kwestiach związanych ze zdrowiem a także zajęcia z Panem policjantem, który  opowiadał o zachowaniu bezpieczeństwa. Uczestnicy mają zapewnioną rehabilitację,  zajęcia z jogi, spacer z kijkami a nawet dogoterapię, która sprawiła dużą radość naszym seniorom. Przebywanie z Dziennym Domu Senior+ to nie tylko uczestniczenie z różnego rodzajach zajęciach stacjonarnych ale także poznawanie i edukacja poprzez podróże. W ramach takowych zajęć Seniorzy  odwiedzili Skansen w Kłóbce, Fajans Włocławski, byli również zaczerpnąć zdrowia przy tężniach w Inowrocławiu. Dla uczty duchowej Seniorzy uczestniczyli w koncercie Pani Edyty Gepert. Dzienny Dom Senior+ to nie tylko budynek ale to przede wszystkim osoby, które ten dom zapełniają. Uczestnicy powoli zadomawiają się, chociaż by poprzez przynoszenie własnych roślin, przedmiotów, dzięki którym czują się komfortowo.

Relacja fotograficzna --tutaj--

DSC 0038Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 2930C w miejscowości Rzeżewo. Zakres prac obejmuje utwardzenie ciągu pieszego wraz z utwardzeniem pobocza przy drodze powiatowej na długości ok. 1 km. Zadanie o wartości 574 tys. zł. realizuje firma GIRDER Sp. z o. o. Sp. k. z Włocławka. Na zdjęciu Starosta Włocławski Roman Gołębiewski, Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Radny Powiatu Włocławskiego Bogdan Domżalski podczas wizytacji placu budowy.

komisjaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 22.10.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatków na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

20191017 103200W dniu 17 października br. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim odbyło się spotkanie dotyczące omówienia założeń technicznych dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do planowanej do realizacji na terenie gminy kopalni soli.  W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele inwestora kopalni soli na terenie gminy firmy PKN Orlen tj. pełnomocnik zarządu Józef Kubiak, dyrektor Biura Logistyki Halina Witasik, specjalista Anna Kempczyńska, wykonawca dokumentacji projektowej Renata Krajczewska – Jedrusiak, burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz kierownik referatu inwestycji Jakub Tomczak.

komisjaoPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 21.10.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatków na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław