• Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

kran wodaZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuję, iż w dniu 21 stycznia 2020 r. (tj. wtorek) od godz. 08:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla zakładów produkcyjnych i usługowych, oraz dla odbiorców indywidualnych na terenie miasta Lubień Kujawski oraz miejscowości: Kaliska, Gole, Kamienna.

Przepraszamy za ew. utrudnienia.

6cd277a027203314bcf606c5f07b08b3Pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego oraz te, które obchodziły swój jubileusz w latach wcześniejszych i chciałyby otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 2844332. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodzą pary, które związek małżeński zawarły w 1970 roku.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Lubień Kujawski. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe.

Przy zgłaszaniu par należy podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

azbestUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, że istnieje możliwość złożenia w 2020 roku wniosku o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski. Dotacja pokrywa 100% kosztów  demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego pokrycia dachu. Środki dotacji pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wniosek do pobrania --tutaj--

ogłoszenie

Ulotka Robert

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 17.01.2019 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 16.01.2020 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

komisja

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 15.01.2020 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.  

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Kosmalski Jacek

 

komisjaoPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 14.01.2020r. (wtorek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: Opracowanie planów pracy komisji na 2020 rok.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

0001 3