• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Plakat 2019 fb

adaptacjeSzkoła Podstawowa w Kanibrodzie serdecznie zaprasza na spotkanie z pisarką Joanna Fabicką podsumowujące projekt Fundacji Ari Ari pt. Adaptacje. Literatura polska według młodzieży, które odbędzie się dnia 6 listopada 2019 ( środa), godz. 11.30

Program spotkania:
1. Powitanie zaproszonych gości.
2. Joanna Fabicka, pisarka – prezentacja dorobku.
3. Prezentacja projektu pt. Adaptacje. Literatura polska według młodzieży.
4. Przedstawienie teatralne na motywach powieści pt. Rutki Joanny Fabickiej, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie, pod opieką artystyczną Marty Jalowskiej.
5. Wernisaż prac inspirowanych powieścią pt. Rutka, wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie, pod opieką artystyczną Aleksandry Szczodry.
6. Spotkanie autorskie z Joanną Fabicką i promocja książek pisarki ( na spotkaniu jest możliwość zakupu książki w promocyjnej cenie ).
Zaproszone artystki:
Joanna Fabicka - pisarka i felietonistka z wykształceniem filmoznawcy oraz doświadczeniem montażystki. Debiutowała w 1993 roku tomikiem poezji Bardziej cierpki smak. Jest autorką, między innymi bestsellerowego cyklu książek o dojrzewaniu nastoletniego Rudolfa Gąbczaka i jego dysfunkcyjnej rodzinie. Jej niezwykła powieść pt. Rutka, zdobyła wiele nagród:
* Książka Roku IBbY 2016 ,
* międzynarodowa lista Białych Kruków – The White Ravens 2017,
* nagroda literacka Mała Gryfia 2017 ,
* Złota Lista Fundacji XXI ABC Cała Polska Czyta Dzieciom,
* Nagroda Główna Książka Przyjazna Dziecku przyznawana przez Komitet Ochrony Praw Dzieci.

Marta Jalowska - artystka pracująca z nowymi mediami, filmem i teatrem, współtwórczyni m.in. artystycznego kolektywu TERAZ POLIŻ.
Aleksandra Szczodry - malarka, graficzka, kuratorka, doktor sztuki i współwłaścicielka Galeria 18A w Warszawie (www.aleksandraszczodry.com).

Adaptacje. Literatura polska według młodzieży - to projekt Fundacji Ari Ari, w ramach którego młodzi ludzie pod opieką doświadczonych artystów opracowują swoje pomysły na adaptację polskiej literatury. W efekcie „mistrzowskich warsztatów” powstaje kilkanaście małych opowieści, utrwalonych i upowszechnionych w rozmaitych formach, między innymi jako: filmy, przedstawienia teatralne i wystawy plastyczne.
W programie biorą udział uczniowie różnych szkół, indywidualnie i w grupach twórczych. Grupa uczniów naszej szkoły opracowuje adaptacje teatralne i malarskie na podstawie powieści Joanny Fabickiej pt. Rutka. Scenariusze powstają w formach wybranych przez młodych uczestników, wspieranych na każdym etapie pracy przez swoich mistrzów – artystów. Gotowe projekty będą prezentowane podczas wystaw i pokazów w regionie, w zależności od formy znajdą miejsce w galeriach sztuki, mediach tradycyjnych, czy audiowizualnych.
Program ma zachęcić dzieci i młodzieży do swobodnej ekspresji i poszukiwań, wspierać czytelnictwo oraz rozwijać umiejętności twórcze.
Do udziału w projekcie zostały zaproszone dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019.

nckfundacja

 

 

bez tytulu 4d16c

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-333/19 

Numer konkursu LGD: 8/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:


Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2010 (dalej: SZOOP): Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno– gospodarczej miejscowości wiejskich –
w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe
w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Pełna treść ogłoszenia - pobierz
 
Załączniki:

 

komisjaoDnia 8 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej X Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

   

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
 4. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
 9. Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior+” w Gminie Lubień Kujawski działającego w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 – 2022.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w m. Beszyn.
 12. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 13. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

budwonictwo20191029

20191025 094403Uczestnikom Dziennego Domu Senior+ ubiegły tydzień minął pod znakiem intensywnych zajęć i miłych spotkań. Seniorzy, oprócz stałych punktów jak rehabilitacja i inne formy sprawności, mieli okazję próbować swych sił w nowych wyzwaniach. Była nauka języka angielskiego, pieczenie ciasteczek, które zostały rozczęstowane wśród odwiedzających gości. Jeden dzień poświęcony był na zwiedzanie zamku w Golubiu Dobrzyniu oraz Ośrodka Chopinowskiego  w Szafarni, gdzie Seniorzy mogli posłuchać mini koncertu fortepianowego. Nowym wyzwaniem było rzeźbienie w owocach i warzywach czyli tzw. carving, sztuka wywodząca się z Dalekiego Wschodu. Uczestnicy chętnie tworzyli pod okiem specjalisty małe dzieła sztuki w arbuzie, buraku ale i innych warzywach. Odbyły się zajęcia z rękodzieła, gdzie powstawały wiązanki i bukiety kwiatowe. Miłym zakończeniem tygodnia był występ dzieci z oddziału zerowego szkoły podstawowej, które oprócz pokazu zdolności wokalnych i tanecznych zaprosiły Seniorów do wspólnej zabawy.

Relacja fotograficzna --tutaj--

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej jest w trakcie przeprowadzki. 

 

Nowa siedziba: ul. 1 Maja 44, Lubień Kujawski (Dawny Dom Dziecka).

Telefon tymczasowy: 54 255 50 40

 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem zasiłków okresowych, celowych proszone są o dostarczenie do 18 listopada 2019r. kont bankowych (bezpłatne założenie konta w BS Kowal o/Lubień Kujawski).

Wypłata zasiłków za miesiąc październik odbędzie się w kasie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

 

OGŁOSZENIE ZGKIM

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 29.10.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: Zaopiniowanie stawek podatków na 2020 rok.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

72472766 2545105332202861 9028436708378542080 o11 października 2019r. uczniowie pod kierunkiem p. Barbary Andrzejewskiej, p. Aleksandry Tuszyńskiej i p. Agnieszki Woźniak - Grabowskiej przygotowali przedstawienie, w którym uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie docenili trud i zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły oraz podkreślili swoją wdzięczność za codzienną pracę, poświęcenie, troskę o dobro wychowanków.

Po występach uczniów głos zabrał dyrektor p. Aleksander Rutkowski, który mówił o trudnej, ale pięknej pracy nauczyciela. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście przewodniczący Rady Powiatu p. Zygmunt Wierzowiecki, kierownik referatu oświaty w Lubieniu Kuj. p. Rafał Balcerowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Beata Ostrowska. Pan Dyrektor wręczył również nagrody wyróżnionym nauczycielom: p. Honoracie Moraczewskiej, p. Jadwidze Rutkowskiej i p. Agnieszce Telenda. Gratulujemy!

"Dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie." Uczniowie.

Galeria zdjęć na stronie FB Zespołu Szkół w Kłóbce --tutaj--