• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

logotyp new

W związku z tym, że Gmina Lubień Kujawski uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców gminy, powyżej 25 roku życia na bezpłatne szkolenia.

Nabór uczestników szkoleń prowadzony będzie od 20 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Komplet dokumentów należy składać w sekretariacie.

Wzory dokumentów należy pobrać i wydrukować ze strony podanej na końcu artykułu lub odebrać w sekretariacie.

Ilość miejsc ograniczona – 288 (24 szkolenia po 12 osób).

Szkolenia będą przeprowadzane przez wykwalifikowanych instruktorów, zarówno na poziomie podstawowym jak i bardziej zaawansowanym. Pojedyncze szkolenie będzie trwać 16 godzin. W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. W trakcie nauki przewidujemy przerwy kawowe i lunchowe.

Więcej informacji na specjalnej stronie dot. Projektu pod adresem: www.lubienkujawski.pl/szkolenia lub klikając baner umieszczony w prawej części strony.

sołtysZ dniem 2 kwietnia br. na terenie gminy Lubień Kujawski rozpoczęły się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich kadencji 2019 – 2023. Wybory odbywały się na podstawie zarządzenia burmistrza i potrwały do 10 maja br. Tegoroczne wybory odbywały się w oparciu o nowe statuty sołectw uchwalone w bieżącym roku przez Rade Miejską w Lubieniu Kujawskim. Nowe statuty przewidują zaktualizowane regulacje prawne jak np. wydłużoną 5 letnią kadencję analogicznie jak w przypadku władz samorządowych. Poniżej publikujemy informacje o wybranych Sołtysach oraz Radach Sołeckich kadencji 2019 – 2023. 

komisjaoDnia 20 maja 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 odbędzie się posiedzenie VII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

 

I. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej VI Sesji Rady Miejskiej
 4. Wybór sekretarza obrad
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. SPRAWY PRZEDMIOTOWE

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubień Kujawski na 2019 roku.
 4. Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
 5. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 7. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski i udzielenia bonifikaty.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.
 11. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Miasta Lubień Kujawski.
 12. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Lubień Kujawski.
 13. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 14. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Małachowski

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 14.05.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz

20190509 123325 CopyNa ukończeniu są prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Katy. Łącznie w ramach inwestycji przebudowanych zostało ponad 3 km dróg łączących w/w wsie z drogą powiatowa Lubień Kujawski – Kąty. Wykonawcą prac jest firma DROGTOM z Włocławka. W ramach zadania wykonana została już na całym odcinku nawierzchnia asfaltowa wraz z utwardzeniem poboczy z kruszywa a obecnie wykonawca przystąpił do układania odcinka chodnika od drogi powiatowej do remizy OSP w Morzycach. Na zdjęciu burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radnym Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Mirosławem Gawłowskim podczas wizytacji placu budowy.

IMG 5265 wynikDobiegają końca prace wykończeniowe w części internatowej budynku po byłym domu dziecka przeznaczonym na Żłobek Samorządowy w Lubieniu Kujawskim. Wszystko wskazuje na to, że dzieci przyjdą do nowej placówki już na początku czerwca. Zakończone zostały prace związane z przystosowaniem pomieszczeń pełniących funkcje sal zabaw, zaplecza kuchennego, gabinetu pielęgniarskiego oraz administracyjno - gospodarczego. Obiekt będzie gotowy do użytku po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Staży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego. Żłobek jest w stanie zapewnić opiekę nad trzydziestoma dzieci. Dotychczas chęć posłania dziecka do Żłobka zgłosiło już dwudziestu pięciu rodziców. Żłobek będzie czynny w dni robocze godzinach 6:30-16:30. Udział dziecka w żłobku będzie bezpłatny za wyjątkiem ponoszenia kosztów wyżywienia dziecka w wysokości 10 zł. dziennie. Jak wyglądają pomieszczenia Żłobka Samorządowego pokazują zdjęcia zamieszczone poniżej.

Galeria zdjęć --tutaj--

 

10b0 gmina 3d p nl 600W dniu 7 maja br. firma Novatek Polska Sp. z o.o. w przetargu nieograniczonym dokonała zakupu nieruchomości gruntowej w obszarze strefy przemysłowej w Lubieniu Kujawskim z przeznaczeniem pod budowę stacji redystrybucji gazu. Jest to pierwszy krok w kierunku gazyfikacji strefy przemysłowej oraz Miasta Lubień Kujawski. Firma planuje rozpoczęcie budowy stacji redystrybucji gazu oraz sieci gazowej jeszcze w bieżącym roku. Siec gazowa obejmie obszar strefy przemysłowej oraz Miasto Lubień Kujawski. Novatek – jest największym rosyjskim niezależnym producentem gazu ziemnego i drugim, co do wielkości w ogólnej produkcji gazu po holdingu Gazprom. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1994 roku i było pierwotnie znane, jako Novafininvest. W najbliższym czasie planuje się rozpoczęcie kampanii informacyjnej dotyczącej zasad przyłączeń do sieci gazowej. Gmina rozważa również możliwość wprowadzenia w przyszłym roku dofinansowań do wymiany piecy na gazowe.

Więcej o gazie Novatek Polska Sp. z o.o. --tutaj--

IMG 20190427 151525

W dniu 27 kwietnia 2019 r. na sali sportowej w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim rozegrany został Gminny Turniej Piłki Siatkowej. Zgłoszone zespoły walczyły o Puchary ufundowane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego. Zespoły grały w systemie każdy z każdym. Losy 1 miejsca ważyły się do ostatniego meczu. Po bardzo wyrównanym meczu między zespołami Sziszka Team – Samorządowcy, który zakończył się wynikiem 0:2 (20:21; 20:21) to drużyna Samorządowców cieszyła się z 1 miejsca w turnieju. Drugie miejsce przypadło zespołowi Mikam Team, który w 2018 roku stał na 1 miejscu turnieju o Puchar Burmistrza Lubienia Kujawskiego. Trzecie miejsce zajęli siatkarze Sziszka Team, a czwarte zespół z Kłóbki.

Dziękujemy bardzo wszystkim zespołom za wspaniała walkę na boisku, kibicom za gorący doping oraz organizatorom KS Lubienianka, ZPO Lubień Kujawski, Urzędowi Miejskiemu w Lubieniu Kujawskim za zaangażowanie oraz upowszechnianie sportowego życia Gminy Lubień Kujawski.

komisjaPrzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że 07.05.2019 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Omawiana tematyka: udzielenie / nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zgliński Janusz