• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 09.11.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zimowe utrzymanie dróg i chodników.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

komisjaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 08.11.2016 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2017 rok.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Matusiak Andrzej

swietoniepodlegloscichocen2016

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 07.11.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2017 rok.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Woźniak Jarosław

odrZgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, teren gminy Lubień Kujawski został uznany jako zagrożony suszą rolniczą dla upraw rzepaku i rzepiku na glebach II kategorii.

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy, posiadający wyżej wymienione uprawy rolne, w których wystąpiła susza mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2017 r. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią) z 3 ostatnich lat.

Na podstawie wniosku wypełniony zostanie protokół.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz do pobrania poniżej:

Wniosek

Oświadczenie

komisjaPrzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 04.11.2016 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie stawek podatkowych na 2017 rok.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

zgloSerdecznie zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy Lubień Kujawski do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki. Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z celami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zasadami przyznawania dofinansowania, kryteriami oceny oraz typami operacji, które będą miały szanse wsparcia z budżetu LSR. Spotkanie odbędzie się 7 listopada o godz. 10:00 w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. 

0001

8583487 budowa drogi 900 554Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze wniosków  do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęło 109 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu w roku 2017. Po zakończeniu oceny wniosków,  na wstępnej liście rankingowej sklasyfikowano 73 zadania gminne. Na liście rankingowej wniosków złożonych przez gminy na pozycji 23 uklasyfikował się wniosek gminy Lubień Kujawski z kwotą przyznanej dotacji 1 256 000 zł. Zadanie będzie obejmowało przebudowę ponad 5 km dróg gminnych w miejscowościach Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał.

 

Lista rankingowa --tutaj--

odrUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim informuje, o możliwości odbioru przez rolników protokołów strat (susza 2016r.) wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, które wydawane są w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 20.

Wniosek wraz z poświadczoną kopią protokołu strat należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe we Włocławku w terminie do 31 października 2016 roku.

Osoba do kontaktu: Pani Jolanta Mielczarek 54 284 43 37 

Wytyczne Ministra Rolnictwa w sprawie udzielenia pomocy