• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 8773W dniu 9 Lipca 2016 roku w Amfiteatrze nad Jeziorem Lubieńskim Burmistrz wraz z Radą Miejską  w Lubieniu Kujawskim przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą zaprosili wszystkich mieszkańców na Piknik Rodzinny, gwiazdami byli zespół MASTERS, który oczarował swym występem całą publiczność oraz Królowa Disco PoloSHAZZA, która zaśpiewała swoje największe hity. Nie zabrakło również  występów dzieci i młodzieży z Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Na tegorocznym pikniku można było  degustować produkty Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w ramach funduszu promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych, która również zorganizowała konkursy dla dzieci i dorosłych. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Nieodłącznym elementem był pokaz grupy kuglarskiej Dragon Fire Show. Do godzin późnych bawił wszystkich zespół RECORD.

Galeria Zdjęć --tutaj--

dzialkikaliskaW programie wyborczym Burmistrza Lubienia Kujawskiego Marka Wilińskiego jednym z deklarowanych do realizacji postulatów było dążenie do wprowadzenia w gminie programu sprzedaży tanich działek dla młodych oferowanych w atrakcyjnej cenie 3-4 tys. zł. Celem programu ma być zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z gminą poprzez fakt posiadania na jej terenie nieruchomości gruntowej tj. działki budowlanej. Realizując postulat wyborczy burmistrz przeznacza aktualnie do sprzedaży w bardzo atrakcyjnej cenie 11 działek budowlanych położonych w miejscowości Kaliska. Cena działek w zależności od wielkości waha się w przedziale 4,8 – 9.1 tys. zł. netto. Działki położone są w atrakcyjnej okolicy przy nowo wybudowanej drodze asfaltowej w sąsiedztwie wodociągu, kanalizacji oraz energii elektrycznej. Ich cena może jeszcze ulec obniżeniu, jeżeli nie znajdą nabywcy w pierwszym przetargu. Jeśli program będzie cieszył się zainteresowaniem planuje się wydzielenie kolejnych atrakcyjnych cenowo działek jeszcze w tym roku.

Zainteresowanych zakupem działki prosimy o kontakt pod nr tel. (54) 284 43 22

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

I.

Lp.

Oznaczenie nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi Wieczystej

Położenie

Cena nieruchomości w zł

1.

48/44

0,2152

WL1W/00043513/7

Kaliska

9.100,00

2.

48/45

0,0881

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.900,00

3.

48/46

0,0882

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.900,00

4.

48/47

0,0868

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.800,00

5.

48/48

0,0868

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.800,00

6.

48/49

0,0881

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.900,00

7.

48/50

0,0882

WL1W/00043513/7

Kaliska

4.900,00

8.

48/51

0,1059

WL1W/00043513/7

Kaliska

5.200,00

9.

48/52

0,0978

WL1W/00043513/7

Kaliska

5.400,00

10.

48/53

0,0961

WL1W/00043513/7

Kaliska

5.300,00

11.

48/54

0,1681

WL1W/00043513/7

Kaliska

8.300,00

1. W/w działki stanowią nieruchomość gruntowe niezabudowane.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej.

3. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie w ciągu 2 lat od daty nabycia, zakończenie w ciągu 5 lat od daty nabycia.

4. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 17 sierpnia 2016 r.

II.

1. Działka nr 1 położona w m. Wąwał, gmina Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00048505/3.

2. Powierzchnia - 3,65 ha.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/157/2002 z dnia 2002 r. działka stanowi teren na cele rolnicze.

5. Wartość nieruchomości 140.100,00 zł. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

6. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XIV/130/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Wąwał. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

7. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 17 sierpnia 2016r.

W trosce o powszechne bezpieczeństwo pożarowe ludności, Komendant Miejski PSP apeluje o przestrzeganie niżej wymienionych przepisów w czasie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuję, że 01.07.2016 r. (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: kontrola ściągalności opłat śmieciowych i wodno – kanalizacyjnych oraz wdrożenie nowych elektronicznych zegarów do ich obsługi.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Woźniak Jarosław

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 30.06.2016 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: bezpieczeństwo imprez plenerowych.

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciejewski Adam