• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

  • Dom Seniora

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Polcalc Sp. z o.o.

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaliska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski” dofinansowanego w 50% dotacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Gostynina. Zadanie ma zostać zrealizowane do 31 lipca br. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, wzmocnione pobocza oraz regulacja studzienek i zasuw zlokalizowanych w pasie drogowym. Na zdjęciu Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński wraz z Radną Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Marzeną Zaborowską podczas wizytacji placu budowy.

Więcej zdjęć --tutaj--

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 10.06.2016 r. (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: informacja o przebudowach i remontach dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Matusiak Andrzej

W ubiegłą sobotę, 4 czerwca 2016r. odbył się Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej w Kanibrodzie. Piknik skierowany był nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Nie zabrakło części artystycznej w wykonaniu uczniów, malowania twarzy oraz pokazu baniek mydlanych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dmuchane zamki oraz konkurencja polegająca na „dojeniu” zabawkowej krowy. Organizatorzy zadbali również o rozgrywki sportowe a także smaczny poczęstunek – słodycze, grill oraz napoje. Do późnych godzin wieczornych przybyłych bawił Dj Chester.

Galeria zdjęć --tutaj--

W dniu 3 czerwca 2016 w ZPO miał miejsce finał projektu gimnazjalnego „ Lubień Kujawski w PRL”.  Projekt realizowała grupa, której opiekunem był p Andrzej Dominowski w składzie: Sebastian Lewandowski, Kamila Mikulska, Alicja Sochaczewska, Kaja Sosnowska, Joanna Sulikowska oraz Angelika Żychlewicz.

Projekt polegał na organizacji imprezy, w której społeczność miasta będzie mogła przypomnieć sobie minioną epokę.  Instytucje takie jak parafia, szkoła, biblioteka, gminna spółdzielnia, ochotnicza straż pożarna, dom dziecka  oraz  centrum kultury wystawiały swoje kroniki, dokumenty, fotografie itp. Dodatkowo Galeria Kujawska z Kowala oraz p. Dariusz Jaskólski przygotowali wystawy dotyczące życia codziennego w PRL. Piękne dekoracje stołówki szkolnej wykonały p. Anna Bielec i Agnieszka Krzyżyńska. Na parkingu przed szkoła stanęły samochody i motocykle z minionej epoki. Dla gości przygotowano również poczęstunek pod hasłem „ smaki PRL” przygotowany przez p. Huberta Jankowskiego.  

Galeria zdjęć --tutaj--

W dniu 1 czerwca 2016 roku Elwira Czarniak oraz Kaja Sosnowska uczestniczyły w XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dziewczęta brały udział w posiedzeniu oraz głosowały nad uchwałą. Podczas dwudniowego pobytu miały okazję zwiedzić Warszawę, spotkać się z politykami z poszczególnych klubów poselskich. Dzień później z samego rana wraz z opiekunem ich projektu  rekrutacyjnego p. Andrzejem Dominowskim skorzystały z zaproszenia do programu telewizyjnego TVP Bydgoszcz „Poranek w regionie” gdzie miały okazję opowiedzieć o swoim projekcie i wrażeniach z sejmu.

Nagranie: --tutaj--

W dniach 7-9 czerwca 2016r. odbędzie się ćwiczenie Renegade z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza. Ogłoszenie alarmu (dźwięk modulowany przez okres trzech minut), odwołanie alarmu (dźwięk ciągły przez okres 3 minut).

 

 

Dnia 31 maja br. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kutna zakończyło prace budowlane przy drodze gminnej w miejscowości Czaple Nowe. Zadanie obejmowało gruntowną przebudowę prawie 900 metrowego odcinka drogi gminnej za kwotę 262 tys zł. Inwestycja jest w 50 % współfinansowana, jako zadanie z zakresu poprawy, jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na 2016 r.

 

Więcej zdjęć --tutaj--

Dnia 17 czerwca 2016 roku (piątek) o godzinie 10ºº w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

 

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1.Otwarcie XIV Sesji Rady Miejskiej

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XIII Sesji Rady Miejskiej

4.Wybór sekretarza obrad

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.

2. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 – 2024.

5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżetu gminy na 2015 rok.

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za rok 2015.

7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

8. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok.

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia opłat.

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Chodecz w roku 2016.

11. Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych w sprawie zamierzonej zmiany urzędowej nazwy miejscowości Kretków.

12. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

13. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

14. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych w miejscowości Kaliska.

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Wąwał. 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lubień Kujawski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski.   

18. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

19. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.

20. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

21. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubień Kujawski.

22. Informacja o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

23. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

24. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

25. Interpelacje i zapytania Radnych.

26. Wolne wnioski, zapytania.

27. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 02.06.2016 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: przesunięcia budżetowe.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Gospodarczej

Gawłowski Mirosław