• Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

 • Dom Seniora

 • Siłownia na świeżym powietrzu

 • Dwór Orpiszewskich w Kłóbce

 • Polcalc Sp. z o.o.

 • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

 • Lubień Kujawski z lotu ptaka

UWAGA NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW!


sanikoMinisterstwo Środowiska, chcąc poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, wydało rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi.

Nowe zasady segregacji śmieci, które zaczną obowiązywać na terenie Gminy Lubień Kujawski od września 2018 r. Wspólny System Segregacji Odpadów polegał będzie na segregacji odpadów w podziale na frakcje:

 • metale i tworzywa sztuczne - worek żółty;
 • szkło - worek zielony;
 • papier - worek niebieski;
 • odpady biodegradowalne - worek brązowy;
 • odpady zmieszane - pojemnik lub czarny worek.


Dzięki takiej selekcji więcej odpadów będzie poddawanych recyklingowi.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” w najbliższym czasie dostarczy na każdą posesję worki niezbędne do segregacji odpadów według nowych zasad, harmonogramy odbioru odpadów od września do grudnia 2018 r. oraz ulotki informujące, w jaki sposób segregować surowce od września 2018 r.

Nowy harmonogramy odbioru odpadów na rok 2019:

Rejon 1 (Bagno, Bileńska Kolonia, Bilno, Beszyn, Gagowy Nowe, Gagowy Stare, Kaczawka, Krzewie, Krzewie Drugie, Modlibórz, Stępka, Szewo) pdfiko

Rejon 2 (Błędowo, Chojny, Chwalibogowo, Kłobka, Kłóbka Nowy Młyn, Kłóbka Podgórze, Rzegocin, Rzeżewo-Morzyce, Rzeżewo, Sławęckie Góry, Wiktorowo ) pdfiko-

Rejon 3 (Antoniewo, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Dziankowo, Dziankówek, Kanibród, Siemionki, Siemiany, Świerna, Wąwał, Wola Dziankowska, Wola Olszowa, Wola Olszowa-Parcele) pdfiko

Rejon 4 (Błonie, Gliznowo, Henryków, Kamienna, Kąty, Kołomia, Kostulin, Kretkowo, Morzyce, Narty, Nowa Wieś, Narty Piaski, Rutkowice, Uchodze, Walentowo, Zakrzewo) pdfiko

Rejon 5 (Gocław, Gole, Golska Huta, Kaliska, Kobyla Łąka, Sławęcin, Stróże) pdfiko

Rejon 6 (Lubień Kujawski – Kościuszki, Styczniowa, 1 Maja, Plac Wolności, Wojska Polskiego, 11 Listopada, Polna, Jana Pawła II, Lipowa, Leśna, Bukowa, Szkolna, Pogodna, Przejazd, Lipcowa, Miła, Żwirki i Wigury, Żeromskiego, Ogrodowa, Spokojna, Parkowa, Cicha) pdfiko

Rejon 7 (Nieruchomości w zabudowie wielolokalowej Lubień Kujawski – 1 Maja, Plac Wolności, Szkolna, Żwirki i Wigury) pdfiko


Ulotka informująca, w jaki sposób segregować do pobrania: pdfiko

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy "Saniko" tel.: (0-54) 421-38-.... wew.: 77,78,79,89 lub z Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim tel.: 54-28-44-343.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte w gminie Lubień Kujawski przedstawia poniższa tabela:

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady niesegregowane

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

12,00 zł

20,00 zł

Gospodarstwo domowe dwuosobowe

20,00 zł

30,00 zł

Gospodarstwo domowe liczące trzy i więcej osób

27,00 zł

40,00 zł

Informacje

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubień Kujawski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, 87-880 Brześć Kujawski.

Mieszkańcy Gminy Lubień Kujawski mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy Gminy Lubień Kujawski mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 jest czynny dwa dni w tygodniu:

Poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.30

Piątek w godzinach od 8.00 do 14.30

Przyjmuje odpady:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
 • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • papier i tekturę;
 • odpady zielone;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • popiół;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • tekstylia i odzież.

Poziomy recyklingu:

Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubień Kujawski poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom13,89 %
 • w 2013 rokuosiągnięto poziom23,10 %
 • w 2014 rokuosiągnięto poziom16,35 %
 • w 2015 rokuosiągnięto poziom25,12 %
 • w 2016 rokuosiągnięto poziom54,74 %
 • w 2017 rokuosiągnięto poziom20,04 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom100 %
 • w 2013 rokuosiągnięto poziom100 %
 • w 2014 rokuosiągnięto poziom100 %
 • w 2015 rokuosiągnięto poziom98 %
 • w 2016 rokuosiągnięto poziom92,11 %
 • w 2017 rokuosiągnięto poziom85,23 %

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom79,17 %
 • w 2013 rokuosiągnięto poziom26,40 %
 • w 2014 rokuosiągnięto poziom18,96 %
 • w 2015 rokuosiągnięto poziom24,34 %
 • w 2016 rokuosiągnięto poziom28,02 %
 • w 2017 rokuosiągnięto poziom26,49 %