Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z...